Polish Circular Hotspot

By odważniej i jak najszerzej promować koncepcje cyrkularne łączymy potencjał i zasoby różnych grup interesariuszy – administracji państwowej, samorządowej, biznesu, świata nauki – pod jednym szyldem. Wspólnie pracujemy nad wprowadzaniem innowacyjnych, kompleksowych, praktycznych i skalowanych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki. Skupiamy różne branże, w tym budownictwo, żywność, opakowania, elektronikę, plastik, transport, energetykę i tekstylia; podejmujemy działania dedykowane miastom i regionom. Zależy nam na współpracy międzysektorowej i ponadregionalnej, a także na kooperacji administracji i biznesu zapewniając tym samym większą efektywność podejmowanych działań. 

Aktualności

Warsztat nt cyrkularnych zamówień publicznych

Fundacja Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO oraz Rzeszowska Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. zapraszają na dwudniowe bezpłatne warsztaty dla przedstawicieli administracji publicznej, samorządów lokalnych, kancelarii prawnych, organizacji pozarządowych i biznesu.

2019-11-25 więcej »

Sesja dot. cyrkularnych miast podczas Kongresu Polityki Miejskiej

Podczas Kongresu Polityki Miejskiej w Kielcach dr Agnieszka Sznyk Prezes INNOWO poprowadzi sesję: Circular economy - miejskie inspiracje.

2019-11-15 więcej »

Międzynarodowy Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego_podsumowanie

W dniach 7-13 października br., po raz drugi w Polsce, a po raz pierwszy w międzynarodowym gronie został zorganizowany Circular Week.

2019-10-30 więcej »

MAZOVIA CIRCULAR CONGRESS

Najbardziej inspirujące wydarzenie poświęcone gospodarce cyrkularnej z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów oraz praktyków.

Współorganizatorami Kongresu był Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.

2019-10-11 więcej »

Cyrkularne rolnictwo - spotkanie w Ambasadzie Królestwa Niderlandów

Rolnictwo w obiegu zamkniętym tematem spotkania w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w ramach Circular Week.

2019-10-10 więcej »

CIRCULAR ECONOMY: OD SŁÓW DO CZYNÓW czyli technologia i finanse – spotkanie w Ambasadzie Finlandii

Ambasada Finlandii i Business Finland byli partnerami w ramach Circular Week. Zorganziowane w rezydencji Ambasadora spotkanie dot. przede wszystkim polsko-fińskiej współpracy w obszarze circular economy.

2019-10-09 więcej »

Happening z Każda Puszka Cenna

50 000 aluminiowych puszek stało się niezwykłym dziełem sztuki. 

W ramach Circular Week Fundacja Recal zorgazniowała niezwykły happening by pokazać jak puszka aluminiowa znakomicie nadaje się do recyclingu.

2019-10-08 więcej »

Circular smart cities - technologie dla miast, środowiska i mieszkańców – spotkanie w Ambasadzie Szwecji

Spotkanie Circular Smart Cities - technologie dla miast, środowiska i mieszkańców w Ambasadzie Szwecji w ramach Circular Week 2019.

2019-10-08 więcej »