Polish Circular Hotspot

By odważniej i jak najszerzej promować koncepcje cyrkularne łączymy potencjał i zasoby różnych grup interesariuszy – administracji państwowej, samorządowej, biznesu, świata nauki – pod jednym szyldem. Wspólnie pracujemy nad wprowadzaniem innowacyjnych, kompleksowych, praktycznych i skalowanych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki. Skupiamy różne branże, w tym budownictwo, żywność, opakowania, elektronikę, plastik, transport, energetykę i tekstylia; podejmujemy działania dedykowane miastom i regionom. Zależy nam na współpracy międzysektorowej i ponadregionalnej, a także na kooperacji administracji i biznesu zapewniając tym samym większą efektywność podejmowanych działań. 

Aktualności

Mazovia Circular Congress

Mazovia Circular Congress (11 października 2019 r.) organizowany przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

2019-10-11 więcej »

Spotkanie brokerskie „Horizon 2020 for the Circular Economy and Transforming Industry”

9 października 2019 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Budowczych UE zaprasza na międzynarodowe spotkanie brokerskie „Horizon 2020 for the Circular Economy and Transforming Industry”. Spotkanie odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

2019-10-09 więcej »

Prezentacja w Komisji Europejskiej raportu "Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce"

19 czerwca br. w Brukseli miało miejsce spotkanie przedstawicieli Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO z przedstawicielami Komisji Europejskiej (KE) z Dyrektoriatu Generalnego ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw zajmujących się regulacjami branży budowlanej. 

Przedmiotem spotkania była prezentacja raportu Instytutu INNOWO pt. "Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce" oraz dyskusja nad głównymi wnioskami raportu.

2019-07-08 więcej »

Circular Week 2019

W dniach 7-13 października br., po raz drugi w Polsce, a po raz pierwszy w międzynarodowym gronie Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Circular Week. 

2019-06-12 więcej »

Program Circular Cities

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozowoju podpisał porozumienie o współpracy z Metabolic dotyczące programu Circular Cities.

2019-06-11 więcej »

Forum Circular Economy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

6 czerwca w Warszawie odbyło się Forum Circular Economy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które zorganizował Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju razem z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Forum odbyło się w ramach Polish Circular Hotspot.

2019-06-07 więcej »

Scaling up the city

Sesja towarzysząca World Circular Economy Forum 2019 w Helsinkach.

2019-06-07 więcej »

Inauguracja raportu "Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce"

Inauguracja raportu "Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce" przygotowanego przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju jako zwieńczenie cyklu debta nt zrównoważonego budownictwa odbywających się w ramach Polish Circular Hotspot.

2019-05-31 więcej »

V Europejski Kongres Samorządów

Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO, wzięła udział w debacie: „Świadomy obieg. Jak skutecznie promować ekonomię cyrkularną?” podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów.

2019-04-09 więcej »

Polsko-Holenderskie Forum Biznesowe

3 kwietnia, w Hadze, odbyło się Polsko-Holenderskie Forum Biznesowe.

2019-04-08 więcej »