Nordic Circular Economy Summit 2019

2019-01-21

Ambasadorowie Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej i holenderskiego rządu, podczas Nordic Circular Economy Summit w Amsterdamie (15.01), dyskutowali o poziomie zaawansowania przekształcania unijnej gospodarki z linearnej w cyrkularną oraz o rozwiązaniach, jakie tę transformację mogą przyspieszyć.


Robert Schröder, członek gabinetu Komisji Europejskiej, wymienił kilka istotnych działań, które są podejmowane lub muszą zostać wpisane na listę planowanych aktywności, aby proces transformacji zakończył się sukcesem. 
Po pierwsze, w transformację muszą w równym stopniu zaangażować się wszystkie kraje Unii Europejskiej. Transformacja wymaga dużych nakładów finansowych, prowadzenia badań nad nowoczesnymi rozwiązaniami we wszystkich obszarach gospodarki oraz wymiany informacji i wiedzy. Komisja Europejska ma w tym procesie istotną rolę do odegrania opracowując jednolite standardy ułatwiające państwom członkowskim wprowadzanie zmian oraz zapewniając prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii. 


Po drugie konieczne jest zaangażowanie obywateli w cyrkularne przekształcenia. Według Roberta Schrödera społeczeństwo chętniej włączy się w transformację, gdy poczuje się jej częścią. Podobne zdania wyrazili pozostali uczestnicy szczytu, którzy podkreślali również konieczność pozyskania społecznej akceptacji dla przekształceń, jako warunku osiągnięcia celów unijnych.


Po trzecie, w opinii Roberta Schrödera, Unia powinna brać na siebie ryzyko przekształceń poprzez zapewnianie pomocy finansowej w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz reagowanie w przypadku niepowodzenia projektów.   


Nordic Circular Economy Summit od 2013 roku organizują Izby Handlowe Holandii, Szwecji, Norwegii i Finlandii oraz Duński Business Club. Podczas tegorocznego spotkania szczegóły swojej działalności przedstawili partnerzy Polish Circular Hotspot czyli Holland Circular Hotspot oraz Circular Norway. Skandynawiskie i holenderskie firmy, w tym między innymi Ikea I Grundfos, zaprezentowały swój cyrkularny dorobek oraz określiły plany na kolejne lata.