Patronat Marszałka Kujawsko-Pomorskiego

2019-02-18

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki udzielił patronatu honorowego Polish Circular Hotspot. Dziękujemy i zapraszamy do współpracy kolejne samorządy.

Misją Polish Circular Hotspot jest łączenie jak najszerszego grona interesariuszy, dlatego zapraszamy także samorządy do przyłączenia się do tej inicjatywy wierząc, że razem możemy podjąć wiele działań dla zrównoważonego rozwoju, a tym samym uczestniczyć w rozwiązywaniu największego problemu współczesności jaki są kurczące się zasoby naturalne.

Przyłączenie do Polish Circular Hotspot z pewnością wzmocni prestiż przewagę konkurencyjną i rozpoznawalność samorządu, pozwoli wejść do ekskluzywnego grona liderów gospodarki obiegu zamkniętego. Zmiany cyrkularne dotyczą każdego i warto by samorząd pokazał swoim mieszkańcom, że dba o zrównoważony rozwój czerpiąc najlepsze inspiracje z Polski i Europy. I właśnie hotspot daje taką możliwość – pozwala na nawiązywanie licznych kontaktów (krajowych i międzynarodowych), a tym samym na szeroką wymianę wiedzy i doświadczeń oraz implementację dobrych praktyk. Dzięki naszym działaniom możliwe będzie również uczestniczenie w szerokiej debacie na temat wdrażania konkretnych rozwiązań czy zmian legislacyjnych.