Plan działań Komisji Europeskiej dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym wypełniony

2019-03-05

Trzy lata po przyjęciu plan działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym można uznać za całkowicie ukończony. Jego 54 działania zostały już zrealizowane lub są wdrażane. Zgodnie z ustaleniami sprawozdania wdrażanie planu działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym przyspieszyło przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie, co z kolei przyczyniło się do tworzenia miejsc pracy. W 2016 r. Sektory związane z gospodarką o obiegu zamkniętym zatrudniały ponad cztery miliony pracowników, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z 2012 r.

Cyrkularność otworzyła także nowe możliwości biznesowe, biorąc pod uwagę nowe modele biznesowe i nowe rynki, zarówno w kraju, jak i poza UE. W 2016 r. Działania cykliczne, takie jak naprawa, ponowne użycie lub recykling, wygenerowały prawie 147 miliardów euro wartości dodanej, przy wartości około 17,5 miliarda euro inwestycji.

Gospodarka cyrkularna jest obecnie nieodwracalnym, globalnym trendem. Nadal jednak wiele potrzeba, aby zwiększyć skalę działań na poziomie UE i na całym świecie, by w pełni zamknąć pętlę i zapewnić przewagę konkurencyjną, jaką przynosi ona przedsiębiorstwom europejskim. Konieczne będą wzmożone wysiłki na rzecz modyfikacji prawodawstwa dotyczącego odpadów i rozwoju rynków surowców wtórnych. Również prace rozpoczęte na poziomie UE w niektórych kwestiach (takich jak oznakowanie ekologiczne i innowacje ekologiczne, kluczowe surowce i nawozy) muszą zostać przyspieszone, jeśli Europa chce w pełni czerpać korzyści z przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym.