Grupa Robocza ds. gospodarki o obiegu zamkniętym

2019-11-20

Jest nam bardzo miło poinformować, że decyzją Komitetu Sterującego ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS) Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO został włączony do prac Grupy Roboczej ds. gospodarki o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady.
Głównym zadaniem grupy roboczej będzie wskazanie preferencyjnych obszarów wsparcia prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych, służących transformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.