Nowy nabór do C-Voucher dla MŚP otwarty!

2019-12-05

C-Voucher jest finansowany w ramach programu UE „Horyzont2020”, ma na celu wytworzenie cyrkularnych łańcuchów wartości w tradycyjnych gałęziach przemysłu.


Kto może aplikować?
Poszukujemy firm, które są gotowe doświadczyć cyrkularnej transformacji i zmiany sposobu prowadzenia swojej działalności gospodarczej poprzez współpracę i zwiększanie pozytywnego wpływu na środowisko. Wnioskodawcą może być każde małe i średnie przedsiębiorstwo.

Szczegóły