Strategia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie

2021-01-25

 

Opracowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego przez NCBiR w ramach I konkursu na projekty otwarte w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków „GOSPOSTRATEG” pt. „Opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę̨ postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno- gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej)” o akronimie oto-GOZ.

Link do publikacji