TECHNOLOGIE JUTRA – kolejna debata

2022-05-16

Prelegentami spotkania będą:

  • dr inż. Jacek Gralewski - Head of R&D at the Pietrucha Group,
  •  dr inż. Sławomir Krauze - kierownik zarządzający projektem, Dział Rozwoju Technologicznego S.Z.T.K. "TAPS”,
  •  dr inż. hab. Anna Masek, prof. PŁ – Wydział Chemiczny PŁ,
  •  dr inż. Agnieszka  Sznyk - prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO,

 a moderatorem: prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek - prodziekan ds. rozwoju Wydziału Mechanicznego PŁ.

Zapraszamy do udziału i rejestracji już teraz, liczba miejsc jest ograniczona.
Kiedy: 18 maja 2022 r. (środa) godz. 13:00-14:00
Gdzie: „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi (ul. Targowa 1/3, Łódź)

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Promocji PŁ: e-mail: promocja@info.p.lodz.pl lub telefonicznie: 42 631 27 48.

Prelegenci:

dr inż. Jacek Gralewski – Grupa Pietrucha, Politechnika Łódzka.
Dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie Grupa Pietrucha, gdzie kieruje badaniami oraz rozwojem produktów z zakresu inżynierii lądowej i wodnej, a także pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ. Doradca w Łódzkiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz członek Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa w Łodzi wchodzącego w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Współpracuje z Universite de Compiegne we Francji w zakresie programu Erasmus i Erasmus+ oraz z Centrum Biomechaniki i Bioinżynierii, w którym prowadzi badania naukowe w dziedzinie adhezji tkanek do materiałów protetycznych. W firmie W4E Centrum Energii Wiatrowej na terenie Technoparku Łódź wdrożył oprogramowanie do projektowania farm fotowoltaicznych oraz zaprojektował mobilne autonomiczne urządzenie do pomiarów wietrzności niezbędnych do weryfikacji lokalizacji w celu budowy farm wiatrowych. Jest autorem i/lub współautorem 7 patentów oraz 4 wzorów użytkowych, a także autorem wielu opinii o innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej.

dr inż. Sławomir Krauze – kierownik zarządzający projektem w ramach Konsorcjum: S.Z.T.K "TAPS" – Politechnika Łódzka, badającego struktury kompozytowe o obniżonej palności i zdefiniowanych cechach biostatycznych z dodatkami ułatwiającymi degradowalność lub kompostowalność. Wieloletni dyrektor ds. rozwoju Technologicznego Firmy "TAPS" posiadający ponad 40-letnie doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej szczególnie w obszarach: technologii barwników oraz poliuretanów i wzmocnionych kompozytów epoksydowych o obniżonej palności. Kierownik wielu projektów badawczych i inwestycyjnych współfinansowanych przez PARP, BGK i NCBiR, dotyczących innowacyjnych materiałów stosowanych w fotelach przeznaczonych do wyposażenia szynowych środków transportu.

dr inż. hab. Anna Masek, prof. PŁ – Wydział Chemiczny PŁ.
Doktor habilitowany w zakresie technologii polimerów, obecnie zatrudniona na stanowisku profesora w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników na Wydziale Chemicznym PŁ. Jest kierownikiem zespołu badawczego nagrodzonego w konkursie Łódzkie Eureka, który zajmuje się biokompozytami oraz analizą procesów starzenia. Kieruje unikalnym na skalę krajową laboratorium do starzenia materiałów polimerowych. Opracowane przez prof. Annę Masek rozwiązania mają wpływ na globalną ochronę środowiska naturalnego (w tym wdrażanie wysoce ekologicznych biomateriałów polimerowych z kontrolowanym czasem degradacji po skończonym czasie eksploatacji). Jest współautorką wielu patentów i zgłoszeń patentowych, 15 rozdziałów w monografiach, ponad 100 artykułów, w tym 80 w międzynarodowych czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania (IF).

dr inż. Agnieszka Sznyk – prezes INNOWO, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.
Ekspert ds. spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Od lat związana ze środowiskiem NGO, pracowała także dla WWF. Członek Grupy Koordynującej przy European Circular Economy Stakeholder Platform oraz inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodarczego. Ekspert grupy roboczej ds. gospodarki obiegu zamkniętego Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju. Inicjatorka i koordynatorka Polish Circular Hotspot – platformy, mającej na celu podejmowanie działań i łączenie różnych grup interesariuszy na rzecz zmian cyrkularnych w Polsce. W ramach Polish Circular Hotspot pracuje nad wprowadzaniem innowacyjnych, kompleksowych, praktycznych i skalowanych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki. Współpracuje z firmami przy wypracowywaniu strategii transformacji modeli biznesowych w kierunku cyrkularnym. Jest inicjatorką i koordynatorką międzynarodowego projektu Circular Week, czyli kampanii edukacyjnej mającej na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Realizuje liczne projekty we współpracy z samorządami lokalnymi na rzecz implementacji strategii cyrkularnych dla miast.

Moderator:
prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek - prodziekan ds. rozwoju Wydziału Mechanicznego PŁ. Ukończył międzynarodowe studia menadżerskie w zakresie Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) realizowane na podstawie wyłącznej licencji przyznanej Uniwersytetowi Łódzkiemu przez University of Texas w Austin w USA. Jest współzałożycielem firmy spin off Advanced Graphene Products SA zajmującej się produkcją i modyfikacją wielkopowierzchniowego grafenu. Pełni także funkcję dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej. Był pełnomocnikiem ds. innowacji rektora w zakresie uczestnictwa Politechniki Łódzkiej w międzynarodowym konsorcjum Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC – Knowledge and Innovation Community) w obszarze „Raw Materials”