Planeta na nowo. Zapisy na szkolenia dla kadry zarządzającej szkołą

2022-08-17

Zadbajmy razem o naszą planetę! Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju - INNOWO przygotował kompleksowy projekt edukacyjny wzmacniający świadomość ekologiczną mazowieckich uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek ze szkół podstawowych (VI - VIII klasa) oraz szkół ponadpodstawowych. “Planeta na nowo. W cyrkularnym świecie nie ma odpadów” wprowadza w świat gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), gdzie żaden produkt się nie marnuje ani nie zaśmieca środowiska. Ukoronowaniem projektów będą szkolne działania, realnie wpływające na najbliższe otoczenie.
 

“Planeta na nowo. W cyrkularnym świecie nie ma odpadów” pomaga zrozumieć rzeczywistość kontrastów, w której trwoni się tony jedzenia i ubrań, kiedy w tym samym czasie miliony ludzi są pozbawione pełnowartościowego posiłku.

Projekt został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie (nr patronatu 93/22/P), materiały edukacyjne powstały przy wsparciu Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenie Nauczycieli.
 
Aktywizujące spotkania lekcyjno-warsztatowe pokazują i analizują nowoczesne rozwiązania oraz wynalazki. Przedstawiają aktualności wprowadzane przez firmy oraz producentów oparte na oszczędzaniu dóbr. Woda butelkowana bez butelki lub deskorolka z nakrętek - to tylko kilka z innowacji, o których dowie się młodzież.

Serdecznie zapraszamy: dyrektorów/dyrektorki publicznych, prywatnych, społecznych szkół podstawowych i ponadpostawowych, dyrektorów/dyrektorki zespołów szkół, kierowników/kierowniczki szkolnego punktu konsultacyjnego przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, wicedyrektorów/wicedyrektorki szkół publicznych, społecznych, prywatnych i inne osoby określone jako piastujące “stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce” wedle DU z dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 1597) do wzięcia udziału w szkoleniach on-line z zakresu gospodarki cyrkularnej. 


Po szkoleniu zdobędą Państwo kompetencje w zakresie: 

 1. implementowania praktycznych rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej, mających na celu aktywizację uczniów (przykładowe kompetencje: samodzielne podejmowanie decyzji, budowanie postawy świadomego konsumenta), 

 2. społecznego wymiaru gospodarki cyrkularnej (ze szczególnym uwzględnieniem lokalności), 

 3. szkolnej metody projektowej i warsztatowej (np. angażowanie nauczycieli, wspieranie inicjatywy uczniowskiej), 

 4. zrozumienia, że wiedza o gospodarce cyrkularnej:
  a) pozostaje w ścisłym związku z Podstawą Programową, 
  b)atrakcyjnie uzupełnia wiadomości przekazywane w czasie spotkań szkolnych, 

  c) w połączeniu z wiedzą szkolną, pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat społeczno-ekonomiczny.

Informacje o zapisach:

(jeden termin do wyboru): 

 

14 XI g. g. 18:00 - 20:00 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Mm9hOFlOQweUibRMl1UYnQ

 

 

 


Każda z osób uczestniczących w szkoleniu otrzyma: 

 1. imienne zaświadczenie, zawierające: liczbę godzin i wykaz tematów poruszonych w czasie szkolenia (po szkoleniu)

 2. scenariusz dwóch lekcji poświęconych edukacji cyrkularnej, który można zrealizować w klasach VII - VIII SP i w szkołach ponadpodstawowych (po szkoleniu)

Partnerami projektu są: Urząd Marszałkowski, Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju - INNOWO, Polish Circular Hotspot, Ambasada Holandii w Polsce, REKOPOL.

Kontakt: planetananowo@innowo.org