Planeta na nowo. Zasady przetwarzania danych osobowych i zgoda na wizerunek

2022-08-22

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji szkolenia dla nauczycieli lub szkolenia dla kadry zarządzającej w ramach projektu „Planeta na nowo. W cyrkularnym świecie nie ma odpadów”” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Administratorem danych osobowych jest Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tynieckiej 38, 02-621 Warszawa, identyfikujący się numerami NIP 521 383 12 36 oraz REGON 380515304. Inspektorką Ochrony Danych w jest Agnieszka Sznyk (a.sznyk@innowo.org).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w celu organizacji szkoleń online dla nauczycieli lub kadry zarządzającej, pna podstawie art. 6 ust.1 lit. e) RODO;

  2. w celu promocji wydarzenia, poprzez publikację materiałów promocyjnych w prasie, radio, Internecie i telewizji Pani/Pana wizerunku oraz imienia i nazwiska na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty wydarzenia.

  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 17 i 18 RODO.

  5. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO.

  6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (prosimy o kontakt na adres e-mail: a.sznyk@innowo.org). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Oświadczam, że wyrażając zgodę na udział w konferencji równocześnie wyrażam zgodę na nagrywanie sesji i ewentualne rozpowszechnianie nagrania i zawartych w nim treści, co nie będzie stanowić naruszenia moich dóbr osobistych, i nie będzie powodem jakichkolwiek roszczeń z mojej strony