Planeta na nowo. Materiały edukacyjne

2022-11-22

„Planeta na nowo. W cyrkularnym świecie nie ma odpadów” wprowadza w codzienność gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu odbyło się: 10 lekcji pilotażowych w mazowieckich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, 6 szkoleń online dla nauczycieli_nauczycielek, 4 szkolenia dla kadry zarządzającej, w których wzięło udział ponad 1100 osób.

Edukacyjne spotkania z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą poruszyły kwestie m.in: 

1. zmian zachodzących w sposobach produkcji i projektowania produktów oraz usług,

2. hierarchii działań cyrkularnych (rezygnuj, ograniczaj, napraw, podaj dalej) -  jej założeń oraz realnego wpływu na rzeczywistość,

3. sprawdzonych dobre praktyki i inspiracji do wykorzystania w szkolnych działaniach.

 

Główny cel projektu opiera się na zachęceniu młodzieży do działania i stworzenia szkolnego projektu, który realizować będzie cyrkularne zasady.

 

Działania „Planety na nowo” odbywały się od maja 2022 do końca listopada 2022, a partnerem projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

 

Materiały edukacyjne 

 

Materiały do przeprowadzenia lekcji:

Scenariusz lekcji - szkoła podstawowa 

Scenariusz lekcji - liceum i technikum

Prezentacja multimedialna do poprowadzenia pierwszej lekcji 

Przewodnik metodyczny do poprowadzenia pierwszej lekcji 

Prezentacja multimedialna do poprowadzenie drugiej lekcji 

Przewodnik metodyczny do poprowadzenia drugiej lekcji 

 

Pomoce dydaktyczne do przeprowadzenie lekcji

Karty inspiracji 

Słowniczek terminów GOZ 

Hierarchia postępowania z odpadami 

 

Materiały dla kadry zarządzającej

 

Prezentacja multimedialna 

Materiał metodyczny dla kadry zarządzającej

 

Partnerami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju - INNOWO, Polish Circular Hotspot, Ambasada Holandii w Polsce, REKOPOL. Projekt został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie (nr patronatu 93/22/P), materiały edukacyjne powstały przy wsparciu Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenie Nauczycieli.