Kongres ENVICON Environment

2018-12-03

W dniach 28-30 listopada br. w Warszawie odbył się międzynarodowy kongres ochrony środowiska Envicon Environment Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment każdego roku gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze czy organizacje branżowe. Silnie reprezentowani są także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy.


W trakcie trzech dni kongresu odbyło się kilka sesji obejmujących najważniejsze tematy ochrony środowiska: gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno- ściekową, OZE, circular economy, zrównoważony transport – elektromobilność, innowacje dla gminy oraz ochrona powietrza.


INNOWO było partnerem merytorycznym Kongresu, a Prezes Agnieszka Sznyk zasiadała w Radzie Programowej Kongresu. Jako Instytut współorganizowaliśmy sesję dot. gospodarki obiegu zamkniętego, podczas której poruszono m. in. kwestie zrównoważonej mody, niemarnowania żywności oraz przemysłu opakowaniowego. Prezes INNOWO przedstawiła dobre praktyki cyrkularne, które od lat wprowadzane są na całym świecie, a także zaprosiła wszystkich interesariuszy do współpracy w ramach Polish Circular Hotspot.

Więcej o sesji poświęconej gospodarce obiegu zamkniętego można przeczytać tu: https://portalkomunalny.pl/mapa-drogowa-goz-gotowa-prezentacja-projektu-juz-wkrotce-384920/