Aktualności

Polish Circular Hotspot dołącza do europejskiej rodziny hotspotów

W piątek (7.12), podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Polish Circular Hotspot a Holland Circular Hotspot, Circular Change (Słowenia), Zero Waste Scotland, Circular Norway oraz Luxembourg Circular Hotspot. Tym samym polski hotspot dołączył do grona wiodących europejskich organizacji z obszaru circular economy.

2018-12-07 więcej »

Dzień Innowacji podczas COP24 w Katowicach

Nie będzie GOZ bez współpracy administracji, samorządów, naukowców, a my jako trzeci sektor musimy to wszystko spinać. Przewagą NGOSów jest to, że możemy patrzeć z innej perspektywy na to w jakim kierunku społeczeństwo i gospodarka powinna dążyć. Między innymi dla szerokiej komunikacji i promocji idei cyrkularnych tworzymy Circular Hotspot – publiczno-prywatne partnerstwo łączące różne grupy interesariuszy we wdrażaniu GOZ - mówiła Agnieszka Sznyk Prezes INNOWO.

2018-12-05 więcej »

Kongres ENVICON Environment

W dniach 28-30 listopada br. odbyła się 22. edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment. INNOWO było partnerem merytorycznym, a Prezes Agnieszka Sznyk zasiadała w Radzie Programowej Kongresu. Współorganizowaliśmy sesję poświęconą zagadnieniom gospodarki cyrkularnej (30 listopada).

2018-12-03 więcej »

Debata „Waste is material without identity”

Przemysł budowlany rocznie generuje 1,3 miliarda ton stałych odpadów w skali globalnej. Dodatkowo sektor odpowiada bezpośrednio i pośrednio za emisję znacznych ilości gazów cieplarnianych - odpowiednio 5% całkowitej emisji CO2 w Unii Europejskiej następuje podczas konstrukcji budynku i produkcji materiałów budowlanych, zaś 35% emisji ma miejsce podczas użytkowania budynków.

2018-11-07 więcej »

Pierwszy Polski Tydzień Gospodarki w Obiegu Zamkniętym za nami

W październiku (22-28.10) po raz pierwszy w Polsce został zorganizowany Tydzień Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Inicjatorem była Koalicja rECOnomy. W całej Polsce (ponad 11 miast) zostało zorganizowanych szereg wydarzeń (ponad 40), w których uczestniczyć mógł każdy (ponad 700 osób) – przedstawiciele biznesu, administracji państwowej, samorządowej, świata nauki, a przede wszystkim każdy konsument. Celem Circular Week było pokazanie czym jest gospodarka cyrkularna i jak przekłada się na codzienne życie każdego z nas. 

2018-10-28 więcej »