Aktualności

Zamykamy obieg w grupie wyszehradzkiej - powstał kolejny Circular Hotspot w regionie

Czeski Instytut Gospodarki Cyrkularnej uruchamia czeską platformę "Czech Circular Hotspot", która ułatwi międzysektorową i międzynarodową współpracę w dziedzinie gospodarki cyrkularnej. Celem platformy jest stworzenie przestrzeni, w której sektor publiczny i prywatny mogą współpracować, aby przyspieszyć transformację cyrkularną w Republice Czeskiej. Czeska inicjatywa uzupełnia sieć wyszehradzkich hotspotów, dołączając do Węgier, Słowacji i Polski.

2022-03-22 więcej »

V Międzynarodowa konferencja Circular Economy Stakeholder Conference

Zapraszamy do udziału w V Circular Economy Stakeholder Conference - jest to międzynarodowe spotkanie europejskiej społeczności związanej z gospodarką obiegu zamkniętego. Jej piąta edycja, organizowana wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i francuską prezydencję Rady UE - odbędzie się już 1 - 2 marca 2022 r.

2022-02-22 więcej »

III konferencja z cyklu "Wyzwania społeczne i środowiskowe w rozwoju miast i regionów"

Serdecznie zapraszamy do udziału w III konferencji z cyklu "Wyzwania społeczne i środowiskowe w rozwoju miast  i regionów".

2022-02-11 więcej »

Co nowego w Polish Circular Hotspot?

Członkowie Hotspotu korzystali z wiedzy na temat gospodarki cyrkularnej podczas debat na Circular Europe Days w Dubaju, do Hotspotu dołączyła grupa SARIA, a firmy włączone w inicjatywę nadal rozwijają zrównoważone modele biznesowe i innowacje

2022-02-08 więcej »

TEIJIN I CLARITER OPRACOWUJĄ NEUTRALNE DLA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA ROZWIĄZANIE RECYKLINGU ENDUMAX

Firma Teijin łączy siły z firmą Clariter - członkiem Polish Circular Hotspot - i opracowują neutralne dla emisji dwutlenku węgla rozwiązanie recyklingu ENDUMA

Testy na polietylenie o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (Endumax®) wyprodukowanego przez Teijin Aramid zostały przeprowadzone w zakładzie pilotażowym Clariter w Gliwicach. Wyniki badań wykazały, że otrzymane próbki sieci rybackich, lin i kontenerów do przewozu ładunków lotniczych, które są zbudowane z tego materiału, można poddać przetwarzaniu chemicznemu - przeczytaj więcej

2022-01-27 więcej »

MINE.THE.GAP Second call will open on 10 January!

The second call of the MINE.THE.GAP project is foreseen to open on 10 January 2022. It will aim at funding projects to make the mining and raw materials value chains more sustainable, circular, and digital, and tackle the current challenges that the mining sector is facing.

2022-01-07 więcej »