DOING GREEN BUSINESS TOGETHER - a Guidebook to Green Technologies in Poland

09 January 2019

Publikacja zawiera zestawienie polskich przedsiębiorstw, których działalnośc jest powiązana z koncepcją gospodarki cyrkularnej. Wśród wspomnianych firm znajdują się m.in. jednostki z branży recyklingu i zarzadzania odpadami, producenci energii odnawialnej, dostarczyciele rozwiązań smart cities oraz stowarzyszenia promujace te koncepcje.

Publikację można pobrać tutaj