CIRCULARITY GAP REPORT 2019

22 January 2019

22 stycznia br. podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbyła się prezentacja Circularity Gap Report 2019. Autorem raportu jest Circle Economy.


Raport pokazuje, że tylko 9% światowej gospodarki jest cyrkularne, a niestety trend jest negatywny. Rok po publikacji pierwszego raportu  wnioski są pesymistyczne pokazują, że nie maleje zużycie surowców naturalnych, a emisja gazów cieplarnianych rośnie  - gospodarka zmierza w złym kierunku, ciągle dominuje gospodarka typu linearnego.
W raporcie gospodarka cyrkularna pozycjonowana jest  jako narzędzie zmiany paradygmatu, której tak bardzo potrzebujemy, dzięki niej możemy zapewnić odnawialność i bogactwo zasobów naturalnych, a świat może uniknąć niebezpiecznych zmian klimatycznych.


Autorzy raportu podkreślają szerokie możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez zastosowanie cyklicznych zasad - ponownego użycia, ponownej produkcji i ponownego cyklu - w kluczowych sektorach. Zauważają jednak, że większość rządów niestety ledwie bierze pod uwagę narzędzia jakie daje gospodarka obiegu zamkniętego  w polityce zmierzającej do osiągnięcia celu ONZ jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 ° C.

 

Raport do pobrania:

https://www.circularity-gap.world/