Circular economy business models for the manufacturing industry

31 May 2019

Publikacja stwierdza konieczność wdrożenia modelu cyrkularnego w gospodarce światowej oraz przedstawia pogłebione analizy molziwości rozpoczęcia tego procesu w sektorze przetwórstwa przemysłowego. Nacisk kładziony jest na odpowiedni dobór modeli biznesowych i technologii. Większośc tez postawionych w raporcie wsparta jest przykładami konkretnych przedsięwzięć komercyjnych z rynku fińskiego, ale również globalnego.

Publikacja dostępna jest po wcześniejszym uzupełnieniu danych tutaj