Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce

31 May 2019

Raport Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju prezentuje analizę zagadnienia wdrażania modelu cyrkularnego w sektorze budownictwa. Po pierwsze identyfikuje przyczyny obecnego stanu, który skutkiem jest niechlubne pierwsze miejsce budownictwa wśród największych trucicieli środowiska naturalnego. Po drugie analizuje podstawowe bariery na drodze do budownictwa cyrkularnego. Po trzecie przedstawia konkretne sposoby ograniczenia tych barier, tak aby zrównoaważone budownictwo mogło stać sie faktem. Po czwarte zwracana jest szczególna uwaga na konkretne, innowacyjne technologie, które moga poprawić efektywność wykorzystania zasobów, przy jednoczesnych korzyściach ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.

Partnerzy raportu: Armstrong Celling & Wall Solutions; Forbo Flooring Solutions; Synthos, Grupa Ekotech

Raport można pobrać tutaj