"Food in a green light A systems approach to sustainable food"

25 November 2019

W niniejszym raporcie przyjęto podejście dotyczące systemu żywnościowego do analizy europejskiej produkcji, konsumpcji i handlu żywnością oraz powiązanych aspektów środowiskowych i zdrowia ludzkiego.

"Food in a green light A systems approach to sustainable food"