Paving the way for a circular economy: insights on status and potentials

25 November 2019

Wspieranie wykorzystania materiałów o obiegu zamkniętym wymaga szerokiej perspektywy systemowej i dużego zaangażowania zainteresowanych stron. Cały cykl życia produktu - w tym fazy projektowania, produkcji, konsumpcji i odpadów - musi być rozpatrywany w spójny sposób. Aktywatory i bariery dla okrągłych modeli biznesowych muszą być dobrze zrozumiane i rozwiązane, zanim możliwe będzie zwiększenie innowacji i konkurencyjności.

Paving the way for a circular economy: insights on status and potentials