Perspectives on transitions to sustainability

25 November 2019

Ogólną celem tego raportu jest dostarczenie wstępnego analitycznego przeglądu ram, koncepcji i wybranych narzędzi analitycznych związanych z przejściami i transformacjami zrównoważonego rozwoju, gromadząc spostrzeżenia z wielu środowisk akademickich. 

Perspectives on transitions to sustainability