Circular by design

25 November 2019

Ten raport bada gospodarkę o obiegu zamkniętym z perspektywy produktu, stosując podejście systemowe i teorię przejścia. Czynniki projektowania i użytkowania produktu są omawiane w kontekście pojawiających się trendów konsumpcyjnych i modeli biznesowych. Aby zarządzanie było skuteczne, musi uwzględniać cykl życia produktu i determinujący go kontekst społeczny. Proponowane są wskaźniki i narzędzia oceny, które mogą pomóc wypełnić bieżące luki w danych i wiedzy.

Circular by design