Transitions towards a more sustainable mobility system

25 November 2019

W nowym raporcie EEA „TERM 2016: Przejście na bardziej zrównoważony system mobilności” oceniono postępy państw członkowskich Unii Europejskiej w poprawie ekologiczności transportu zgodnie z powiązanymi celami polityki UE. Raport analizuje także wielkie zmiany zachodzące w tym sektorze, począwszy od pojawiających się technologii, takich jak samochody elektryczne i bez kierowcy, czy ostatnich praktyk, które się przydały, takich jak wspólne lub dostępne na żądanie usługi mobilności online dla osób dojeżdżających do pracy. Raport podkreśla, że działalność transportowa w nadchodzących latach będzie nadal wywierać presję na środowisko, jeśli nie zostaną podjęte działania na rzecz zrównoważonego transportu.

Transitions towards a more sustainable mobility system