Seafood in Europe

25 November 2019

Niniejsze sprawozdanie opiera się na podejściu opartym na systemie żywnościowym w celu zbadania bazy wiedzy oraz siatki podmiotów i działań, które umożliwiają UE produkcję, handel i spożywanie owoców morza. Następnie dokonuje oceny skutków takiej analizy systemu żywnościowego dla polityki UE i rozwoju wiedzy jako sposobu na przekształcenie europejskiego systemu żywnościowego zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. Raport określa trzy uzupełniające się ścieżki w obecnych ramach polityki UE w zakresie żywności i owoców morza oraz powiązaną bazę wiedzy, która może pomóc w zapewnieniu bardziej funkcjonalnego systemu.

Seafood in Europe