CIRCULARITY GAP REPORT 2018

03 December 2018

Jak wynika z pierwszego raportu Circle Economy "Circularity Gap Report" opracowanego przez Circle Economy, światowa gospodarka jest cyrkularna jedynie w 9,1%, pozostawiając ogromną lukę do zagospodarowania. Po raz pierwszy uzgodniono i wykorzystano miarę metryczną do oceny cyrkularności naszej planety. Borąc jako inspirację raport Narodów Zjednoczonych "Emissions Gap Report" w/w opisana publikacja dostarcza ram i miar opartych na realnych danych do zmierzenia i monitorowania odnawialności gospodarki rok po roku.

Raport do pobrania:

https://www.circularity-gap.world/2018