ENABLERS AND BARRIERS OF A CIRCULAR ECONOMY

03 December 2018

CSR Europe wraz z innymi partnerami projektu R2π  opublikował raport poświęcony barierom i szansom rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. Dzięki przedstawieniu punktu widzenia różnych grup interesariuszy raport dostarcza wiedzy na temat główych przeszkód, jak i czynników wspierających tę transformację w kierunku cyrkularnym. 

https://www.csreurope.org/circular-economy-what-are-enablers-and-barriers#.XAJHOFyZ02w