THE CIRCULAR ECONOMY - A POWERFUL FORCE FOR CLIMATE MITIGATION

03 December 2018

Raport analizuje w jakim stopniu gospodarka cyrkularna może wpływać na obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

https://www.sitra.fi/en/publications/circular-economy-powerful-force-climate-mitigation/