CIRCULAR GLASGOW

04 December 2018

Raport ten jest przykładem analizy miasta pod kątem przekształceń w kierunku gospodarki cyrkularnej. Takie badanie pozowliło Glasgow na zidentyfikawnie obszarów o największym potencjale transformacji modelu gospodarczego na cyrkularny oraz wyznaczenie rodzajów aktywności, które w sposób optymalny wspierałyby biznes lokalny na ścieżce w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

pobierz raport: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/27f091_614b25efd0f343be85e1abd6fc6799f1.pdf