A FRAMEWORK FOR CIRCULAR BUILDINGS - indicators for possible inclusion in BREEAM

18 December 2018

Raport po pierwsze określa podstawowe kierunki, którymi powinni kierować się władze publiczne, przedsiębiorstwa oraz świat akademicki aby sprawnie wdrożyć koncepcje cyrkularne w konstrukcji budynków. Po drugie sugeruje strategie i wskaźniki, które można zintegrować z wiodącymi metodami ocen budynków, jak np. BREEAM, w celu przyspieszenia procesu wdrażania gospodarki cyrkularnej.

https://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2018/10/A-Framework-For-Circular-Buildings-BREEAM-report-20181007-1.pdf