CIRCULAR ECONOMY IN CITIES - evolving the model for a sustainable urban future

18 December 2018

Publikacja skupia się na urbanizacji jako czynniku wzrostu gospodarczego ale równoczesnie źródle niezrównoważonej konsumpcji. Raport równocześnie omawia sposoby w jaki idea gospodarki cyrkularnej mogłaby sprostać wyzwaniom przed, którymi obecnie stoją miasta na całym świecie.

link do raportu