CIRCULAR ECONOMY AND HEALTH: opportunities and risks

18 December 2018

Raport wypełnia lukę w dotychczasowych analizach gospodarki cyrkularnej, badając efekty zdrowotne wdrożenia tej koncepcji. Według tej publikacji zamykanie obiegów może znaczaco przyczynić się do podniesienia jakości życia na świecie a także mieć inne korzytsne skutki zdrowotne.

Link do raportu