Budownictwo

Ze względu na stale rosnącą liczbę ludności i globalną urbanizację przemysł budowlany należy do najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu na świecie. Rosnąca produkcja sektora budowlanego w ogromnym stopniu oparta jest jednak na linearnym modelu gospodarczym, zaś produktywność technologii nie uległa zmianie w niektórych przypadkach od 40 lat. W rezultacie ta gałąź przemysłu rocznie generuje około 1,0 miliarda ton stałych odpadów w skali globalnej (według Banku Światowego materiały budowlane stanowią połowę stałych odpadów wytwarzanych każdego roku na świecie). Dodatkowo sektor odpowiada bezpośrednio i pośrednio za emisję znacznych ilości gazów cieplarnianych. 39% całkowitej emisji CO2 na świecie następuje podczas produkcji materiałów budowlanych, konstrukcji budynku i jego użytkowania.

Te liczby potwierdzają, że tradycyjny model gospodarczy wykorzystywany w branży budowlanej musi zostać zastąpiony modelem cyrkularnym, gdzie materiały i produkty będą wykorzystywane do maksimum, zaś ilość odpadów będzie ograniczana. To oznacza m.in. wydłużenie życia budynków, części i materiałów, z których zostały wykonane, przy utrzymywaniu ich maksymalnej wartości w obiegu gospodarczym.

Cele te wymagają zaangażowania wszystkich uczestników rynku budowlanego na każdym etapie cyklu życia produktu. W niektórych przypadkach bardzo pomocne może okazać się wykorzystanie odpowiednich modeli biznesowych, np. serwicyzacja produktów. Konieczne jest również wdrożenie strategii informacyjnej odnośnie budynków, części i materiałów w nich zastosowanych.

Za budownictwem cyrkularnym nie stoi jedynie dobro społeczne czy ekologia, ale także czynniki ekonomiczne. Model cyrkularny w budownictwie pozwala na traktowanie budynków i konstrukcji jako banków materiałów, przy pomocy których w łatwy sposób można odzyskać zainwestowane w budowę pieniądze. Dodatkowo, posiadanie dostępu do pełnych informacji nt. części i materiałów, z których budynek jest złożony, umożliwi właścicielom optymalizację utrzymania i dalszych inwestycji kapitałowych.

Mimo tak znacznych korzyści (ocenianych na bilion USD w skali globalnej), zanim te zmiany zajdą, konieczny jest rozwój rynku produktów i materiałów cyrkularnych. Nieodzowna jest również modyfikacja, m.in. metod zbiórki odpadów, logistyki, produkcji oraz zmiana ról na rynku budowlanym – producenci staną się również dostawcami. Proces ewolucji rynku budowlanego z modelu liniowego na cyrkularny będzie z pewnością długotrwały. Jednak wszyscy mamy powody do jak najszybszego wdrożenia zrównoważonego budownictwa.

Budownictwo - aktualności

Driving positive change

Driving positive change. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zorganizowało 9. edycję PLGBC Green Building Symposium, na którym wystąpiło ponad 30 prelegentów, a udział wzięło blisko 350 uczestników z 5 krajów. To największe i najbardziej wpływowe wydarzenie branży zielonego budownictwa w Polsce odbyło się 3 października br. w The Tides w Warszawie.

2019-11-08 więcej »

Inauguracja raportu "Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce"

Inauguracja raportu "Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce" przygotowanego przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju jako zwieńczenie cyklu debta nt zrównoważonego budownictwa odbywających się w ramach Polish Circular Hotspot.

2019-05-31 więcej »

Rola właścicieli i użytkowników budynków w zamykaniu obiegów gospodarczych

Czwarta, a zarazem ostatnia debata z cyklu: Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce dotyczyła roli właścicieli i użytkowników budynków w zamykaniu obiegów gospodarczych. Organizatorem cyklu debat był Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.

2019-04-09 więcej »

Przejście z liniowego na cyrkularny model w budownictwie – rola władz publicznych

26 lutego br., w ramach cyklu „Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce”, odbyła się debata pt. „Przejście z liniowego na cyrkularny model w budownictwie – rola władz publicznych”. Udział w niej wzięli przedstawiciele ministerstw, producentów materiałów budowlanych, architektów, instytutów i innych organizacji związanych z rynkiem budowlanym w Polsce.

2019-03-01 więcej »

Systemowe podejście do budownictwa cyrkularnego - technologie a regulacje

11 grudnia br., w ramach cyklu „Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce”, odbyła się debata pt. „Systemowe podejście do budownictwa cyrkularnego – technologie a regulacje”. Głównym tematem dyskusji była możliwość zmian regulacyjnych, które nie tylko nie tworzyłyby barier dla nowych technologii cyrkularnych, ale także wspierałyby ich wdrożenie w polskim sektorze budowlanym.

2019-01-02 więcej »

Płytki ceramiczne ze szkła odpadowego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych opracował technologię produkcji płytki szklanej wykonanej wyłącznie ze szkła odpadowego, która może przyczynić się do ograniczenia problemu zagospodarowania tysięcy ton szkła kineskopowego powstającego w procesie wycofywania z użycia telewizorów oraz monitorów kineskopowych.

2019-01-02 więcej »