Budownictwo

Ze względu na stale rosnącą liczbę ludności i globalną urbanizację przemysł budowlany należy do najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu na świecie. Rosnąca produkcja sektora budowlanego w ogromnym stopniu oparta jest jednak na linearnym modelu gospodarczym, zaś produktywność technologii nie uległa zmianie w niektórych przypadkach od 40 lat. W rezultacie ta gałąź przemysłu rocznie generuje około 1,0 miliarda ton stałych odpadów w skali globalnej (według Banku Światowego materiały budowlane stanowią połowę stałych odpadów wytwarzanych każdego roku na świecie). Dodatkowo sektor odpowiada bezpośrednio i pośrednio za emisję znacznych ilości gazów cieplarnianych. 39% całkowitej emisji CO2 na świecie następuje podczas produkcji materiałów budowlanych, konstrukcji budynku i jego użytkowania.

Te liczby potwierdzają, że tradycyjny model gospodarczy wykorzystywany w branży budowlanej musi zostać zastąpiony modelem cyrkularnym, gdzie materiały i produkty będą wykorzystywane do maksimum, zaś ilość odpadów będzie ograniczana. To oznacza m.in. wydłużenie życia budynków, części i materiałów, z których zostały wykonane, przy utrzymywaniu ich maksymalnej wartości w obiegu gospodarczym.

Cele te wymagają zaangażowania wszystkich uczestników rynku budowlanego na każdym etapie cyklu życia produktu. W niektórych przypadkach bardzo pomocne może okazać się wykorzystanie odpowiednich modeli biznesowych, np. serwicyzacja produktów. Konieczne jest również wdrożenie strategii informacyjnej odnośnie budynków, części i materiałów w nich zastosowanych.

Za budownictwem cyrkularnym nie stoi jedynie dobro społeczne czy ekologia, ale także czynniki ekonomiczne. Model cyrkularny w budownictwie pozwala na traktowanie budynków i konstrukcji jako banków materiałów, przy pomocy których w łatwy sposób można odzyskać zainwestowane w budowę pieniądze. Dodatkowo, posiadanie dostępu do pełnych informacji nt. części i materiałów, z których budynek jest złożony, umożliwi właścicielom optymalizację utrzymania i dalszych inwestycji kapitałowych.

Mimo tak znacznych korzyści (ocenianych na bilion USD w skali globalnej), zanim te zmiany zajdą, konieczny jest rozwój rynku produktów i materiałów cyrkularnych. Nieodzowna jest również modyfikacja, m.in. metod zbiórki odpadów, logistyki, produkcji oraz zmiana ról na rynku budowlanym – producenci staną się również dostawcami. Proces ewolucji rynku budowlanego z modelu liniowego na cyrkularny będzie z pewnością długotrwały. Jednak wszyscy mamy powody do jak najszybszego wdrożenia zrównoważonego budownictwa.

Budownictwo - aktualności

Innowacyjna technologia wytwarzania betonu komórkowego z popiołów

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych opracował innowacyjną technologię wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) z zastosowaniem popiołów lotnych nowej generacji tj. powstających ze spalania węgla w kotłach fluidalnych, z równoczesnym procesem odsiarczania gazów spalinowych. Jest to nowy energooszczędny, przyjazny dla środowiska naturalnego materiał budowlany, którego produkcja ogranicza problem odpadów z kotłów fluidalnych.

2019-01-02 więcej »

Waste is material without identity

Przemysł budowlany rocznie generuje 1,3 miliarda ton stałych odpadów w skali globalnej. Dodatkowo sektor odpowiada bezpośrednio i pośrednio za emisję znacznych ilości gazów cieplarnianych - odpowiednio 5% całkowitej emisji CO2 w Unii Europejskiej następuje podczas konstrukcji budynku i produkcji materiałów budowlanych, zaś 35% emisji ma miejsce podczas użytkowania budynków.

2018-11-30 więcej »