Dołącz do nas

Misją Polish Circular Hotspot jest torowanie drogi do cyrkularnych przekształceń w Polsce poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz wspieranie procesu tworzenia nowych modeli biznesowych, które wzmacniają pozycję firm na rynku.

Polish Circular Hotspot został stworzony przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, który jest członkiem Circular Action Hub – sieci organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju Circular Economy. Do tej inicjatywy należą także Circle Economy z Holandii, Institut Cirkularni Ekonomiky z Czech, Circular Glasgow, Circular Change ze Słowenii i Circlar Norway. W ramach Circular Action Hub wymieniamy się wiedzą, metodologią badań, narzędziami oraz organizujemy wspólne projekty na skalę międzynarodową. Na nadchodzący rok planujemy wydanie Circularity Gap Report, Circle Fesival w 4 miastach jednocześnie - Amsterdam/Glasgow/Oslo/Warszawa oraz rozwój programu skanowania miast.

 

Zapraszamy samorządy, administrację, naukowców oraz biznes do członkostwa w naszym klubie.

Korzyści, dla których warto do nas dołączyć:

 Sieć kontaktów

1. Stwarzamy możliwość współpracy międzynarodowej, międzyregionalnej i międzyresortowej.

2. Pomagamy w nawiązywaniu współpracy z polskimi i zagranicznymi partnerami.

 Wymiana doświadczeń 

 

3. Inspirujemy naszych partnerów do podejmowania i wdrażania nowych rozwiązań cyrkularnych.

4. Wspólnie tworzymy bazy innowacyjnych rozwiązań oraz kodeks dobrych praktyk dla samorządów i biznesu.           

 Korzyści prestiżowe

5. Tytuł "Lidera Circular Economy", który pozwala wejść do ekskluzywnego grona liderów GOZ w Polsce.

6. Umożliwiamy udział w tworzeniu i implementacji innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki cyrkularnej.

 Rozpoznawalność marki

7. Członkostwo w PCH wzmacnia rozpoznawalność i prestiż marki wśród partnerów i interesariuszy.

 Korzyści finansowe

8. Informujemy na temat możliwych źródeł finansowania projektów zgodnych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego.

9. Inicjujemy i wspólnie tworzymy konsorcja w celu wypracowania projektów finansowych ze środków unijnych.

 Rozbudowa banku wiedzy

10. Współtworzymy platformy edukacyjne i grupy robocze.

11. Gwarantujemy wsparcie ekspertów i mentorów.

12. Stwarzamy możliwość wpływania na rozwiązania legislacyjne.

 

Wypełnij formularz