Branże

 • WSZYSTKIE
 • Ochrona środowiska
 • Opakowania
 • Tekstylia
 • Transport
 • Elektronika
 • Design
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Budownictwo
 • Energetyka
 • Żywność
 • Konsulting
 • Chemia
 • Ochrona środowiska

Firma opracowuje nowe biotechnologie, w tym biopreparaty do biodegradacji substancji toksycznych i niebezpiecznych tak aby skutecznie prowadzić bioremediację gruntów, osadów i odpadów, m in. likwidować skażenia związkami ropopochodnych, olejem kreozotowym, pestycydami i dezaktywować metale ciężkie.

 • Opakowania

Bin-e to inteligentny kosz, który zwiększa efektywność zarządzania odpadami i pozwala realizować cele zrównoważonego rozwoju w biurach oraz wewnętrznych przestrzeniach publicznych.

 • Tekstylia

Firma wyszukuje ciekawe i trwałe alternatywy dla skóry naturalnej i z nich wykonuje buty.

 • Opakowania
c2c

Celem C2C jest tworzenie konkretnych rozwiązań dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Plastikowe odpady są dla nich zasobem który przekształcany jest w wartościowe produkty. Firma jako jedna z pierwszych w kraju wdrożyła na skalę przemysłową produkcję opakowań ze skrobi i folii bakteriostatycznych.

 • Transport

CATCH-ME - wspólne przejazdy do pracy to zautomatyzowana aplikacja mobilna umożliwiająca kojarzenie osób, przemierzających codziennie tę samą lub podobną trasę z domu do pracy, jak również tych, którzy chcą przemieszczać się w grupie także na dłuższych, jednorazowych odcinkach.

 • Ochrona środowiska

Clariter jest międzynarodową firmą z branży zielonych innowacji, która stworzyła rewolucyjne rozwiązanie globalnego problemu odpadów z tworzyw sztucznych.

 • Elektronika

Closing the Loop zajmuje się zbieraniem i poddawaniem recyklinowi telefonów komórkowych, które jako second-hand zostały wysłane z Europy do krajów rozwijających się w Afryce i Azji, a następnie po “zakończeniu życia” zostały wyrzucone na śmieci.

 • Design

Dekoeko.com to platforma upcyklingowa, która rewolucjonizuje sposób myślenia o odpadach.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

EcoBean to projekt napędzany kawą. Odpady pozostałe po Twojej codziennej filiżance kawy, które w innym przypadku trafiłyby na wysypisko śmieci, zamieniamy na czystą, zieloną energię.

 • Opakowania

EcoTech System to innowator, który poprzez zastosowanie nowych technologii wspiera gospodarkę odpadami w każdym miejscu na świecie. 

 • Budownictwo

W naszym przypadku produktem, który przywracamy do obiegu, jest popiół ze spalania węgla, który znajduje zastosowanie w branży budowlanej i rolnictwie.

 • Energetyka

Głównym produktem oferowanym przez spółkę jest Mobilny Magazyn Ciepła wykorzystujący materiały zmiennofazowe, umożliwiający transport energii cieplnej na niewielkie odległości (do 30km) poza siecią cieplną. 

 • Tekstylia

Wysokiej jakości, etycznie produkowane w Polsce, 100% wegańskie i ponadczasowe obuwie i akcesoria.

 • Żywność

Polska aplikacja mobilna, która służy do ratowania nadwyżek jedzenia z lokali gastronomicznych i sklepów.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

FLOOW2 PRZYCISK RESETU ŚWIATA I RYNEK UDOSTĘPNIANIA B2B

 • Konsulting

Głównym obszarem kompetencji Instytutu jest strategiczne doradztwo w zakresie marketingu i brandingu miejsc dla JST.

 • Budownictwo

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych tworzy innowacyjne rozwiązania w zakresie utylizacji 
i wykorzystania surowców odpadowych w proekologicznych technologiach produkcji materiałów budowlanych, ceramiki i szkła

 • Opakowania

Interseroh działa w duchu #ZeroWasteSolutions - dbamy o #RozwiązaniaBezMarnowania w zakresie gospodarki odpadami, recyklingu, doradztwa środowiskowego i edukacji.

 • Budownictwo

Dom z elementów Izodom może powstać w zaledwie 5 tygodni, a do tego będzie wyjątkowo trwały, bezpieczny, ekologiczny i przyjazny środowisku.

 • Konsulting

Działalność w zakresie circular economy obejmuje optymalizację wykorzystania surowców mineralnych i minimalizacji towarzyszących im odpadów, poszukiwania nowych zastosowań dla surowców odpadowych, a także ograniczenie oddziaływania eksploatacji na środowisko.

 • Budownictwo

Firma Marbet Wil zajmuje się rozwojem nowych technologii i produktów ekologicznych. Dysponuje rozwiązaniami technologicznymi opartymi na lepiszczu polimerowo-siarkowym SULSTAR® do produkcji materiałów dla budownictwa drogowego, kolejowego i hydrotechnicznego oraz stabilizacji odpadów.

 • Opakowania

Celem MakeGrowLab jest ograniczenie używania produktów ropopochodnych, takich jak opakowania z tworzyw sztucznych, a także skóry nie odzwierzęce i inne tekstylia, poprzez zastąpienie ich odnawialnymi, trwałymi w 100% bez tworzyw sztucznych i kompostowalnymi biomateriałami.

 • Budownictwo

Pekabex jest liderem branży prefabrykatów w Polsce.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

PHENO HORIZON (OLP Sp. z o.o.) w swojej pracy łączy wiedzę urbanistów, ekonomistów i socjologów a naszym głównym celem jest budowanie lepszej przestrzeni życia w obrębie miast, gmin, powiatów, województw i całych regionów

 • Chemia

PPPT promuje GOZ wśród firm z regionu Płockiego jak i zrzeszonych w Mazowieckim Klastrze Chemicznym.

 • Budownictwo

Głównym celem PLGBC jest rozwijanie procesu projektowania, budowania  i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

 • Budownictwo

REbuild to 5-osobowy startup składający się z doświadczonych inżynierów, badaczy, przedsiębiorców i wizjonerów, których celem jest opracowanie i wprowadzenie nowych produktów na rozwijający się rynek druku konstrukcyjnego 3D (3DCP).

 • Opakowania

Swapp! to nowy sposób sprzedaży detalicznej produktów FMCG (m.in. jogurt, mleko, szampon, mydło w płynie) w obiegu zamkniętym, oparty o sieć automatów vendingowych, aplikację mobilną oraz pojemniki wielokrotnego użytku dla konsumentów.

 • Ochrona środowiska

W pełni ekologiczny browar z Bieszczad, w 100% zasilany energią słoneczną.

 • Tekstylia

WoshWosh to pierwsza w Europie firma oferująca czyszczenie, odnowę, naprawę i customizację obuwia.

 • Elektronika

ZIKOM jest czołową polską firmą profesjonalnie regenerującą sprzęt IT.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Spółka Akcyjna ATON-HT wprowadza innowacyjne technologie utylizacji odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych. W wyniku procesu technologicznego wdrażanego przez ATON-HT możliwe jest odzyskanie cennych materiałów oraz wygenerowanie energii. Opracowywane i wdrażane technologie oparte są o autorską metodę MTT (Microwave Thermal Treatment)

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Działania firmy Berra realizują strategię gospodarki obiegu zamkniętego oraz przyczyniają się do zmniejszenia zużycia CO2 na świecie wytwarzając nowoczesne produkty ze zużytych opon samochodowych dla wielu gałęzi przemysłu. 

 • Opakowania

TOMRA to międzynarodowe przedsiębiorstwo z ponad 40 letnim doświadczeniem. Dzięki zaawansowanym systemom zbiórki i sortowania, firma ta sprawia, że możliwe jest odzyskiwanie zasobów i minimalizowanie ilości odpady w przemyśle spożywczym, recyklingowym i górniczym.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

CMD wchodzi na rynek z zastosowaniem biomasy z mikrokogeneracji "ECO20x", poprzez którą chce promować technologię pirogazowania na małą skalę, stosowaną na mCHP. Ich technologia nadaje wartość odpadom i biomasie resztkowej pochodzącej z procesów w leśnictwie, rolnictwie i przemyśle drzewnym, wykorzystując takie pozostałości jak źródło energii elektrycznej i cieplnej.

 • Ochrona środowiska

The Great Bubble Barrier stworzył nowatorskie rozwiązanie, które jednocześnie blokuje odpady w rzece, ale również pozwala na przepływ ryb i statków- barierę bąbelkową. Bariera bąbelków powstaje poprzez przepompowywanie powietrza przez rurę z otworami umieszczonymi na dnie rzeki. Unoszące się pęcherzyki tworzą siatkę bąbelkową, blokującą nieczystości przed dalszym przepływem i unoszącą je na powierzchnię.

 • Konsulting

Sygnis New Technologies jest liderem consultingu technologicznego w Polsce, specjalizującym się we wdrożeniach technologii addytywnych w firmach i instytucjach, budowie maszyn specjalistycznych, projektach badawczo-rozwojowych i realizacjach krótkich serii produkcyjnych.

Zespół Sygnis Technologies tworzy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, wykorzystując ogromne doświadczenie, wykształcenie i zaplecze techniczne pracowników oraz pogłębione badania rynku i analizy materiałowe.

 • Konsulting

Venturis HoReCa jest pierwszą w Polsce profesjonalną grupą, która dokonuje cyfrowej transformacji tradycyjnej branży, jaką jest gastronomia (hotele, restauracje, firmy cateringowe, placówki edukacyjne). Opracowany przez nią system KuMin.Sys. oferuje wygodny i intuicyjny interfejs pomiaru wagi oraz analiz menedżerskich. Umożliwia również prowadzenie ciągłego monitoringu skali odpadów spożywczych dzięki rejestrowaniu i kategoryzacji ich wagi oraz monitorowaniu on-line uzyskiwanych wyników.

 • Konsulting

Kwiecinski Business Advisory jest agencją projektowania strategicznego łączącą perspektywę strategiczną z innowacjami ukierunkowanymi na użytkownika, aby tworzyć, ulepszać i skalować produkty, usługi i organizacje, również w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.