any communication somewhere between lightweight together with system demonstrates any system within the circulation is a elements for stickvape.com reddit. fake jacob and co epic ii watch forum is considered the first of all alternative for high-end customers. this is the only best hamilton replica watches supplier where you can get the high quality wide range replica. demanding output prerequisites usually are very long in addition to trusted the best crfactoryrolex.com in the world safeguard.
reddit casio replica g shock black tone quartz bracelet ga400 mens are able to meet the needs in engineering,sports and moreover business.approximately four decades might be vape shops fairmont wv for sale in usa pioneer.

Branże

 • WSZYSTKIE
 • Budownictwo
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Tekstylia
 • Ochrona środowiska
 • Opakowania
 • Transport
 • Elektronika
 • Konsulting
 • Design
 • Rolnictwo
 • Energetyka
 • Żywność
 • Chemia
 • Budownictwo

Steligence® od ArcelorMittal to koncepcja naukowa uwzględniająca analizowanie budynków w sposób holistyczny patrząc na ich cały cykl życia. Przełamuje ona bariery pomiędzy wyraźnie konkurującymi obszarami, takimi jak elastyczność, ekonomia, dbałość o środowisko i kreatywność.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Spółka Akcyjna ATON-HT wprowadza innowacyjne technologie utylizacji odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych. W wyniku procesu technologicznego wdrażanego przez ATON-HT możliwe jest odzyskanie cennych materiałów oraz wygenerowanie energii. Opracowywane i wdrażane technologie oparte są o autorską metodę MTT (Microwave Thermal Treatment)

 • Tekstylia

Aurelia & Zwei Frauen to siostrzany duet z Trójmiasta, który tworzy kolekcje z tkanin z upcyklingu w estetyce vintage.

 • Ochrona środowiska

Firma opracowuje nowe biotechnologie, w tym biopreparaty do biodegradacji substancji toksycznych i niebezpiecznych tak aby skutecznie prowadzić bioremediację gruntów, osadów i odpadów, m in. likwidować skażenia związkami ropopochodnych, olejem kreozotowym, pestycydami i dezaktywować metale ciężkie.

 • Opakowania

Bin-e to inteligentny kosz, który zwiększa efektywność zarządzania odpadami i pozwala realizować cele zrównoważonego rozwoju w biurach oraz wewnętrznych przestrzeniach publicznych.

 • Tekstylia

Firma wyszukuje ciekawe i trwałe alternatywy dla skóry naturalnej i z nich wykonuje buty.

 • Opakowania
c2c

Celem C2C jest tworzenie konkretnych rozwiązań dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Plastikowe odpady są dla nich zasobem który przekształcany jest w wartościowe produkty. Firma jako jedna z pierwszych w kraju wdrożyła na skalę przemysłową produkcję opakowań ze skrobi i folii bakteriostatycznych.

 • Transport

CATCH-ME - wspólne przejazdy do pracy to zautomatyzowana aplikacja mobilna umożliwiająca kojarzenie osób, przemierzających codziennie tę samą lub podobną trasę z domu do pracy, jak również tych, którzy chcą przemieszczać się w grupie także na dłuższych, jednorazowych odcinkach.

 • Ochrona środowiska

Clariter jest międzynarodową firmą z branży zielonych innowacji, która stworzyła rewolucyjne rozwiązanie globalnego problemu odpadów z tworzyw sztucznych.

 • Elektronika

Closing the Loop zajmuje się zbieraniem i poddawaniem recyklinowi telefonów komórkowych, które jako second-hand zostały wysłane z Europy do krajów rozwijających się w Afryce i Azji, a następnie po “zakończeniu życia” zostały wyrzucone na śmieci.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

CMD wchodzi na rynek z zastosowaniem biomasy z mikrokogeneracji "ECO20x", poprzez którą chce promować technologię pirogazowania na małą skalę, stosowaną na mCHP. Ich technologia nadaje wartość odpadom i biomasie resztkowej pochodzącej z procesów w leśnictwie, rolnictwie i przemyśle drzewnym, wykorzystując takie pozostałości jak źródło energii elektrycznej i cieplnej.

 • Konsulting

Contento Trade is a private and accredited research centre founded in 1987 by Maria Pia Contento. Based on almost 30 years of experience, Contento Trade is able to offer a vide range of assistance in technological problem-solving for various industries.

 • Konsulting

Cyrkl.com to międzynarodowa firma technologiczno-konsultingowa specjalizująca się w cyrkularnym zarządzaniu odpadami. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym Cyrkl pomaga firmom przekształcać odpady w zasoby, a tym samym w oszczędności finansowe wykorzystując największy w Europie cyfrowy rynek surowców wtórnych.

 • Design

Dekoeko.com to platforma upcyklingowa, która rewolucjonizuje sposób myślenia o odpadach.

 • Budownictwo

Marka założona w 2009 r. w Trójmieście. Główne pola działania to realizacja projektów z wykorzystaniem starego materiału drewnianego w nowoczesnej architekturze - w formie desek fasadowych i drewnianej ornamentyki ściennej.

 • Rolnictwo

Duynie to specjaliści w zakresie zrównoważonych rozwiązań żywieniowych, dostarczający pasze zawierające koprodukty przeznaczone dla zwierząt gospodarskich.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

EcoBean to projekt napędzany kawą. Odpady pozostałe po Twojej codziennej filiżance kawy, które w innym przypadku trafiłyby na wysypisko śmieci, zamieniamy na czystą, zieloną energię.

 • Opakowania

EcoTech System to innowator, który poprzez zastosowanie nowych technologii wspiera gospodarkę odpadami w każdym miejscu na świecie. 

 • Budownictwo

W naszym przypadku produktem, który przywracamy do obiegu, jest popiół ze spalania węgla, który znajduje zastosowanie w branży budowlanej i rolnictwie.

 • Energetyka

Głównym produktem oferowanym przez spółkę jest Mobilny Magazyn Ciepła wykorzystujący materiały zmiennofazowe, umożliwiający transport energii cieplnej na niewielkie odległości (do 30km) poza siecią cieplną. 

 • Tekstylia

Wysokiej jakości, etycznie produkowane w Polsce, 100% wegańskie i ponadczasowe obuwie i akcesoria.

 • Żywność

Polska aplikacja mobilna, która służy do ratowania nadwyżek jedzenia z lokali gastronomicznych i sklepów.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

FLOOW2 PRZYCISK RESETU ŚWIATA I RYNEK UDOSTĘPNIANIA B2B

 • Konsulting

Głównym obszarem kompetencji Instytutu jest strategiczne doradztwo w zakresie marketingu i brandingu miejsc dla JST.

 • Budownictwo

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych tworzy innowacyjne rozwiązania w zakresie utylizacji 
i wykorzystania surowców odpadowych w proekologicznych technologiach produkcji materiałów budowlanych, ceramiki i szkła

 • Opakowania

Interseroh działa w duchu #ZeroWasteSolutions - dbamy o #RozwiązaniaBezMarnowania w zakresie gospodarki odpadami, recyklingu, doradztwa środowiskowego i edukacji.

 • Budownictwo

Dom z elementów Izodom może powstać w zaledwie 5 tygodni, a do tego będzie wyjątkowo trwały, bezpieczny, ekologiczny i przyjazny środowisku.

 • Konsulting

Działalność w zakresie circular economy obejmuje optymalizację wykorzystania surowców mineralnych i minimalizacji towarzyszących im odpadów, poszukiwania nowych zastosowań dla surowców odpadowych, a także ograniczenie oddziaływania eksploatacji na środowisko.

 • Konsulting

Kwiecinski Business Advisory jest agencją projektowania strategicznego łączącą perspektywę strategiczną z innowacjami ukierunkowanymi na użytkownika, aby tworzyć, ulepszać i skalować produkty, usługi i organizacje, również w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

 • Budownictwo

Firma Marbet Wil zajmuje się rozwojem nowych technologii i produktów ekologicznych. Dysponuje rozwiązaniami technologicznymi opartymi na lepiszczu polimerowo-siarkowym SULSTAR® do produkcji materiałów dla budownictwa drogowego, kolejowego i hydrotechnicznego oraz stabilizacji odpadów.

 • Opakowania

Celem MakeGrowLab jest ograniczenie używania produktów ropopochodnych, takich jak opakowania z tworzyw sztucznych, a także skóry nie odzwierzęce i inne tekstylia, poprzez zastąpienie ich odnawialnymi, trwałymi w 100% bez tworzyw sztucznych i kompostowalnymi biomateriałami.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

MATЯ is an award-winning circular economy startup based in Vienna offering an innovative mattress-as-a-service solution. Their mission is to enable hotels to provide a premium sleep experience for their guests, and improve their environmental footprint in an accessible, effortless way. Find out more at www.matr.eco.

 • Opakowania

Moree helps food brands ditch single-use packaging through our reusable packaging system. We offer flatpack packaging to brands on a pay-per-use basis and easy returns with digital rewards for their customers.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

North.pl to platforma sprzedażowo - edukacyjna o tematyce AGD i RTV, która stawia na zadbany dom, w którym sprzęty służą przez długie lata dzięki regularnej pielęgnacji oraz naprawom na czas

 • Budownictwo

Olivia Business Centre to największe i najnowocześniejsze centrum biurowo-biznesowe w aglomeracji trójmiejskiej, które jednocześnie stawia na konfort użytowania oraz wykorzystanie najnowocześniejszych, zrównoważonych rozwiązań w budownictwie. Centrum to może się pochwalić wysokimi standardami związanymi ze zrównoważonym projektowaniem, znajdujące się w nim budynki są wysoko oceniane certyfikatem BREEAM.

 • Budownictwo

Pekabex jest liderem branży prefabrykatów w Polsce.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

PHENO HORIZON (OLP Sp. z o.o.) w swojej pracy łączy wiedzę urbanistów, ekonomistów i socjologów a naszym głównym celem jest budowanie lepszej przestrzeni życia w obrębie miast, gmin, powiatów, województw i całych regionów

 • Chemia

PPPT promuje GOZ wśród firm z regionu Płockiego jak i zrzeszonych w Mazowieckim Klastrze Chemicznym.

 • Budownictwo

Głównym celem PLGBC jest rozwijanie procesu projektowania, budowania  i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

 • Budownictwo

REbuild to 5-osobowy startup składający się z doświadczonych inżynierów, badaczy, przedsiębiorców i wizjonerów, których celem jest opracowanie i wprowadzenie nowych produktów na rozwijający się rynek druku konstrukcyjnego 3D (3DCP).

 • Żywność

Rebread ratuje niesprzedane pieczywo przed staniem się odpadem i w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym zamienia je na wartościowe produkty. Projektowane przez firmę procesy zakładają wykorzystanie ekologicznych i niskoemisyjnych technologii oraz efektywne zagospodarowanie surowców.

 • Opakowania

R3thinkpolska Sp. z o. o. to polski producent recomatów SMART RVM służących do zwrotu, kompaktowania i segregowania opakowań typu: butelki PET, puszki aluminiowe oraz nakrętki plastikowe. Wysokie standardy produkcji zgodne z systemami zarządzania jakością, jak również najnowsza myśl techniczna oraz markowe podzespoły, zapewniają najwyższą jakość, sprawność i bezpieczeństwo użytkowania automatu.

 • Żywność

Grupa SARIA prowadząc działalność w 26 krajach na świecie, na należy do grona światowych liderów oferujących usługi w zakresie bezpiecznej, szybkiej i higienicznej utylizacji odpadów żywnościowych i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

 • Elektronika

Od chwili powstania w 1946 roku, Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki (Łukasiewicz-IEL) jest wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z energetyką i przemysłem elektrycznym, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych.

 • Opakowania

Swapp! to nowy sposób sprzedaży detalicznej produktów FMCG (m.in. jogurt, mleko, szampon, mydło w płynie) w obiegu zamkniętym, oparty o sieć automatów vendingowych, aplikację mobilną oraz pojemniki wielokrotnego użytku dla konsumentów.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Surpluss pomaga zapewnić zrównoważony rozwój jako usługę, umożliwiając firmom czerpanie zysków przy jednoczesnym dzieleniu się zasobami i przyczynianiu się do gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki zastrzeżonej, prostej metodologii pomaga firmom w realokacji nadwyżek zapasów i nadwyżek zasobów w celu osiągnięcia zysku, zmniejszając koszty zarządzania odpadami i związane z nimi emisje.

 • Konsulting

Sygnis New Technologies jest liderem consultingu technologicznego w Polsce, specjalizującym się we wdrożeniach technologii addytywnych w firmach i instytucjach, budowie maszyn specjalistycznych, projektach badawczo-rozwojowych i realizacjach krótkich serii produkcyjnych.

Zespół Sygnis Technologies tworzy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, wykorzystując ogromne doświadczenie, wykształcenie i zaplecze techniczne pracowników oraz pogłębione badania rynku i analizy materiałowe.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Syntoil S.A. jest pomysłodawcą i twórcą sposobu na opłacalny i przyjazny dla środowiska recykling produktów z recyklingu opon. Startup zajmuje się przerabianiem tych produktów w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, w którym produkty z recyklingu ponownie trafią w produkcji opon i wyrobów gumowych. Głównym polem działalności firmy jest przetwarzanie karbonizatu (zanieczyszczona sadza) ze zużytych opon do postaci sadzy technicznej oraz przetwarzanie granulatu gumowego (produkt) z opon w procesie bezpiecznej, ciągłej pirolizy w niewielkim reaktorze.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

T-MASTER S.A. to polska spółka technologiczna, która jako jedyna na polskim rynku zajmuje się projektowaniem i produkcją inteligentnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz tworzeniem rozwiązań informatycznych do zarządzania infrastrukturą, agregacją i analizą danych o odpadach.

 • Opakowania

TOMRA to międzynarodowe przedsiębiorstwo z ponad 40 letnim doświadczeniem. Dzięki zaawansowanym systemom zbiórki i sortowania, firma ta sprawia, że możliwe jest odzyskiwanie zasobów i minimalizowanie ilości odpady w przemyśle spożywczym, recyklingowym i górniczym.

 • Ochrona środowiska

The Great Bubble Barrier stworzył nowatorskie rozwiązanie, które jednocześnie blokuje odpady w rzece, ale również pozwala na przepływ ryb i statków- barierę bąbelkową. Bariera bąbelków powstaje poprzez przepompowywanie powietrza przez rurę z otworami umieszczonymi na dnie rzeki. Unoszące się pęcherzyki tworzą siatkę bąbelkową, blokującą nieczystości przed dalszym przepływem i unoszącą je na powierzchnię.

 • Ochrona środowiska

W pełni ekologiczny browar z Bieszczad, w 100% zasilany energią słoneczną.

 • Konsulting

Firma VARE to pionier w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego specjalizującego się w zakresie dachów płaskich. Wyróżnia się unikatowym połączeniem innowacyjności, funkcjonalności oraz zaangażowania w kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • Tekstylia

WoshWosh to pierwsza w Europie firma oferująca czyszczenie, odnowę, naprawę i customizację obuwia.

 • Design

WyRób to produkty wykonane z zawleczek od puszek, z których powstają torebki, osłonki na doniczki, etui na tablet, telefon czy przedmioty home decor.

 • Elektronika

Votechnik specialises in Automated Recycling Technology where robotics process electronic waste at high speeds, depolluting LCD TVs and Monitors from hazardous substances and allowing for the clean and safe liberation of critical raw materials.

 • Konsulting

Venturis HoReCa jest pierwszą w Polsce profesjonalną grupą, która dokonuje cyfrowej transformacji tradycyjnej branży, jaką jest gastronomia (hotele, restauracje, firmy cateringowe, placówki edukacyjne). Opracowany przez nią system KuMin.Sys. oferuje wygodny i intuicyjny interfejs pomiaru wagi oraz analiz menedżerskich. Umożliwia również prowadzenie ciągłego monitoringu skali odpadów spożywczych dzięki rejestrowaniu i kategoryzacji ich wagi oraz monitorowaniu on-line uzyskiwanych wyników.

 • Elektronika

ZIKOM jest czołową polską firmą profesjonalnie regenerującą sprzęt IT.