Branże

 • WSZYSTKIE
 • Ochrona środowiska
 • Opakowania
 • Tekstylia
 • Transport
 • Elektronika
 • Design
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Budownictwo
 • Energetyka
 • Konsulting
 • Chemia
 • Ochrona środowiska

Firma opracowuje nowe biotechnologie, w tym biopreparaty do biodegradacji substancji toksycznych i niebezpiecznych tak aby skutecznie prowadzić bioremediację gruntów, osadów i odpadów, m in. likwidować skażenia związkami ropopochodnych, olejem kreozotowym, pestycydami i dezaktywować metale ciężkie.

 • Opakowania

Bin-e to inteligentny kosz, który zwiększa efektywność zarządzania odpadami i pozwala realizować cele zrównoważonego rozwoju w biurach oraz wewnętrznych przestrzeniach publicznych.

 • Tekstylia

Firma wyszukuje ciekawe i trwałe alternatywy dla skóry naturalnej i z nich wykonuje buty.

 • Opakowania
c2c

Celem C2C jest tworzenie konkretnych rozwiązań dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Plastikowe odpady są dla nich zasobem który przekształcany jest w wartościowe produkty. Firma jako jedna z pierwszych w kraju wdrożyła na skalę przemysłową produkcję opakowań ze skrobi i folii bakteriostatycznych.

 • Transport

CATCH-ME - wspólne przejazdy do pracy to zautomatyzowana aplikacja mobilna umożliwiająca kojarzenie osób, przemierzających codziennie tę samą lub podobną trasę z domu do pracy, jak również tych, którzy chcą przemieszczać się w grupie także na dłuższych, jednorazowych odcinkach.

 • Elektronika

Closing the Loop zajmuje się zbieraniem i poddawaniem recyklinowi telefonów komórkowych, które jako second-hand zostały wysłane z Europy do krajów rozwijających się w Afryce i Azji, a następnie po “zakończeniu życia” zostały wyrzucone na śmieci.

 • Design

Dekoeko.com to platforma upcyklingowa, która rewolucjonizuje sposób myślenia o odpadach.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

EcoBean to projekt napędzany kawą. Odpady pozostałe po Twojej codziennej filiżance kawy, które w innym przypadku trafiłyby na wysypisko śmieci, zamieniamy na czystą, zieloną energię.

 • Opakowania

EcoTech System to innowator, który poprzez zastosowanie nowych technologii wspiera gospodarkę odpadami w każdym miejscu na świecie. 

 • Budownictwo

W naszym przypadku produktem, który przywracamy do obiegu, jest popiół ze spalania węgla, który znajduje zastosowanie w branży budowlanej i rolnictwie.

 • Energetyka

Głównym produktem oferowanym przez spółkę jest Mobilny Magazyn Ciepła wykorzystujący materiały zmiennofazowe, umożliwiający transport energii cieplnej na niewielkie odległości (do 30km) poza siecią cieplną. 

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

FLOOW2 PRZYCISK RESETU ŚWIATA I RYNEK UDOSTĘPNIANIA B2B

 • Konsulting

Głównym obszarem kompetencji Instytutu jest strategiczne doradztwo w zakresie marketingu i brandingu miejsc dla JST.

 • Budownictwo

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych tworzy innowacyjne rozwiązania w zakresie utylizacji 
i wykorzystania surowców odpadowych w proekologicznych technologiach produkcji materiałów budowlanych, ceramiki i szkła

 • Opakowania

Interseroh działa w duchu #ZeroWasteSolutions - dbamy o #RozwiązaniaBezMarnowania w zakresie gospodarki odpadami, recyklingu, doradztwa środowiskowego i edukacji.

 • Budownictwo

Dom z elementów Izodom może powstać w zaledwie 5 tygodni, a do tego będzie wyjątkowo trwały, bezpieczny, ekologiczny i przyjazny środowisku.

 • Konsulting

Działalność w zakresie circular economy obejmuje optymalizację wykorzystania surowców mineralnych i minimalizacji towarzyszących im odpadów, poszukiwania nowych zastosowań dla surowców odpadowych, a także ograniczenie oddziaływania eksploatacji na środowisko.

 • Opakowania

Celem MakeGrowLab jest ograniczenie używania produktów ropopochodnych, takich jak opakowania z tworzyw sztucznych, a także skóry nie odzwierzęce i inne tekstylia, poprzez zastąpienie ich odnawialnymi, trwałymi w 100% bez tworzyw sztucznych i kompostowalnymi biomateriałami.

 • Budownictwo

Pekabex jest liderem branży prefabrykatów w Polsce.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

PHENO HORIZON (OLP Sp. z o.o.) w swojej pracy łączy wiedzę urbanistów, ekonomistów i socjologów a naszym głównym celem jest budowanie lepszej przestrzeni życia w obrębie miast, gmin, powiatów, województw i całych regionów

 • Chemia

PPPT promuje GOZ wśród firm z regionu Płockiego jak i zrzeszonych w Mazowieckim Klastrze Chemicznym.

 • Budownictwo

Głównym celem PLGBC jest rozwijanie procesu projektowania, budowania  i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

 • Budownictwo

REbuild to 5-osobowy startup składający się z doświadczonych inżynierów, badaczy, przedsiębiorców i wizjonerów, których celem jest opracowanie i wprowadzenie nowych produktów na rozwijający się rynek druku konstrukcyjnego 3D (3DCP).

 • Opakowania

Swapp! to nowy sposób sprzedaży detalicznej produktów FMCG (m.in. jogurt, mleko, szampon, mydło w płynie) w obiegu zamkniętym, oparty o sieć automatów vendingowych, aplikację mobilną oraz pojemniki wielokrotnego użytku dla konsumentów.

 • Ochrona środowiska

W pełni ekologiczny browar z Bieszczad, w 100% zasilany energią słoneczną.

 • Tekstylia

WoshWosh to pierwsza w Europie firma oferująca czyszczenie, odnowę, naprawę i customizację obuwia.

 • Elektronika

ZIKOM jest czołową polską firmą profesjonalnie regenerującą sprzęt IT.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Spółka Akcyjna ATON-HT wprowadza innowacyjne technologie utylizacji odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych. W wyniku procesu technologicznego wdrażanego przez ATON-HT możliwe jest odzyskanie cennych materiałów oraz wygenerowanie energii. Opracowywane i wdrażane technologie oparte są o autorską metodę MTT (Microwave Thermal Treatment)

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Polska firma Berra znalazła sposób na to, aby pozbywać się zużytych opon w bezpiecznym dla środowiska cyklu technologicznym- procesie pirolizy. Procesten pozwala na oczyszczenie środowiska z wielu setek ton odpadów gumowych generując tym samym nowe produkty przydatne dla wielu gałęzi przemysłu.

 • Opakowania

TOMRA to międzynarodowe przedsiębiorstwo z ponad 40 letnim doświadczeniem. Dzięki zaawansowanym systemom zbiórki i sortowania, firma ta sprawia, że możliwe jest odzyskiwanie zasobów i minimalizowanie ilości odpady w przemyśle spożywczym, recyklingowym i górniczym.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

CMD wchodzi na rynek z zastosowaniem biomasy z mikrokogeneracji "ECO20x", poprzez którą chce promować technologię pirogazowania na małą skalę, stosowaną na mCHP. Ich technologia nadaje wartość odpadom i biomasie resztkowej pochodzącej z procesów w leśnictwie, rolnictwie i przemyśle drzewnym, wykorzystując takie pozostałości jak źródło energii elektrycznej i cieplnej.