Płocki Park Przemysłowo Technologiczny

​​Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) jest obszarem inwestycyjnym powołanym do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw jako wspólne przedsięwzięcie Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A. Władze samorządowe i kierownictwo Koncernu zdecydowały o wspólnej realizacji Parku stawiając mu za cel stymulowanie rozwoju wiedzy i nauki, kreowanie innowacji, wdrażanie projektów B+R, oferowanie korzyści biznesowych oraz dążenie do tworzenia w Płocku nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. 

PPPT oferuje swoim klientom około 60 hektarów skomunikowanych terenów inwestycyjnych, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną, oraz atrakcyjne powierzchnie biurowe. Od 2014 i 2015 roku w ramach Parku funkcjonują nowe obiekty Centrum Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium Centralnego, przeznaczone dla inwestorów oraz partnerów biznesowych i korporacyjnych Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oferujących nowoczesne usługi dla biznesu oraz usługi badawczo-wdrożeniowe.

Jako instytucja otoczenia biznesu PPPT świadczy na rzecz swoich partnerów i inwestorów szeroką gamę usług rozwojowych ​na rzecz wsparcia i pobudzania przedsiębiorczości. Poprzez współpracę z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, przedsiębiorcami, administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami międzynarodowymi Park buduje silną sieć kooperacji oraz wspiera i inicjuje działalność B+R.​

PPPT jako część grupy kapitałowej Orlen oraz jako park technologiczny skupiający firmy z branży chemicznej jest żywo zainteresowany promowaniem gospodarki obiegu zamkniętego wśród swoich interesariuszy. Zmiany przepisów dotyczące GOZ w znaczący sposób będą kształtowały przyszłość branży chemicznej. PPPT organizuje wydarzenia związane z promowaniem Circular Economy zarówno wśród firm z regionu Płockiego jak i firm zrzeszonych w Mazowieckim Klastrze Chemicznym. PPPT prowadzi aktywną działalność w zakresie wskazania GOZ jako szansy na rozwój dla wielu polskich firm w nadchodzących latach.