Instytut Best Place

Instytut Best Place jest szeroko rozpoznawalną i cenioną organizacją ekspercką świadczącą usługi doradcze dla sfery publicznej (w tym głównie JST) na najwyższym poziomie. W pracy na rzecz swoich partnerów Instytut wykorzystuje filozofię i narzędzia marketingowe oraz wiedzę o współczesnej gospodarce i społeczeństwie. Głównym obszarem kompetencji Instytutu jest strategiczne doradztwo w zakresie marketingu i brandingu miejsc dla jednostek samorządu terytorialnego. Instytut wspiera także rozwój dziedziny marketingu terytorialnego w Europie. Bada, uczy i pracuje nad doskonaleniem nowych metod w służbie zrównoważonego rozwoju miejsc.