Pharmafilter

2019-11-14

Pharmafilter wierzy w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W związku z tym działania korporacyjne organizacji przyczyniają się do zrównoważonego społeczeństwa poprzez rozwiązywanie prawdziwych problemów społecznych. System Pharmafilter został stworzony w celu recyklingu jak największej liczby materiałów i produktów, aby ograniczyć utratę cennych zasobów do minimum. 
Czystość i bezpieczeństwo szpitalne mają zasadnicze znaczenie dla pacjentów, personelu i odwiedzających. Innowacyjne rozwiązania Pharmafilter i dbałość o aspekty środowiskowe sprawiają, że opieka jest łatwiejsza, bezpieczniejsza i przyjemniejsza.
Wszystkie materiały eksploatacyjne zaprojektowane przez Pharmafilter są produkowane w sposób zrównoważony i ulegają biodegradacji. Na przykład bioplasty są wytwarzane z odpadów organicznych i po użyciu można je przekształcić w biogaz w drodze fermentacji beztlenowej. 


Jak to działa?
System Pharmafilter składa się z instalacji oczyszczania i młynka “Tonto”. Materiały zmielone przez “Tonto” są łączone ze ściekami, a następnie transportowane do instalacji Pharmafilter za pomocą wewnętrznego systemu kanalizacyjnego szpitala.

Instalacja przetwarza materiały z “Tonto” i wszystkich ścieków na terenie szpitala. Materiały organiczne i materiały bioplastyczne przekształcane są w energię. Instalacja usuwa wszelkie szkodliwe substancje, takie jak patogeny i mikroskładniki, zawarte w dowolnych materiałach nieorganicznych, takich jak konwencjonalne tworzywa sztuczne i włókna. Materiały te są następnie czyszczone i suszone w celu recyklingu.
Po przetworzeniu w instalacji ścieki są czyste i nadają się do ponownego wykorzystania przez szpital jako wody technologicznej - na przykład do spłukiwania toalet lub systemów technicznych.

System Pharmafilter składa się z modułów „pod klucz”, co oznacza, że można go zainstalować na miejscu w ciągu dwóch miesięcy. Minimalizuje to wszelkie niedogodności.
 

More: https://pharmafilter.nl/en/