FAIRPHONE

2018-11-29

Fairphone to jest po prostu “uczciwy, cyrkularny telefon”. Celem jego twórców jest zmiana sposobu produkcji urządzeń elektronicznych na świecie oraz zmiana tendencji konsumentów do częstej wymiany telefonów. Średnio jeden telefon jest używany nie dłużej niż 18 miesiący, co ma ogromny wpływ na środowisko.

Przy produkcji Fairphona przestrzegane są cztery zasady dotyczące surowców naturalnych, procesu projektowania, warunków pracy przy produkcji i recyklingu.

  1. Wydobycie surowców naturalnych wykorzystywanych do budowy telefonów wiąże się nie tylko ze zmniejszaniem ich globalnych zasobów, ale także zanieczyszczeniem środowiska, niebezpiecznymi warunkami pracy w kopalniach czy wręcz zatrudnianiem w nich dzieci. Firma Fairphone śledzi pochodzenie i przepływ materiałów, których używa do produkcji swoich telefonów, przez co ma szanse wpływać na poprawę opisanej sytuacji.
  2. Fairphone zaprojektowano tak, aby można było go używać przez wiele lat, a zepsute moduły samemu wymieniać. Gotowe zestawy można kupić na stronie internetowej firmy.
  3. Poprawa warunków pracy w fabrykach produkujących telefony jest jednym z celów Fairphona. Dlatego firma blisko współpracuje z różnymi partnerami produkcyjnymi, ekspertami w zakresie praw pracowniczych, organizacjami pozarządowymi i naukowcami w celu opracowania innowacyjnych programów zwiększających zadowolenie pracowników.
  4. Fairphone wytworzony jest z 40 różnych rodzajów surowców naturalnych. Firma stara się odzyskiwać jak największą ich ilość poprzez poddawanie ich recyklingowi. Wówczas mogą one być ponownie wprowadzone do obiegu.

Historia telephonu Fairphone zaczęła się w 2010 roku od kampanii informacyjnej na temat materiałów konfliktowych. W trakcie jej trwania pojawił się pomysł praktycznego wpływu na poprawę sytuacji w kopalniach, chińskich fabrykach produkujący telefony oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Wymyślono więc Fairphone, który dzięki przestrzeganiu przez producenta określonych zasad, stał się symbolem ruchu na rzecz uczciwej elektroniki.

https://www.fairphone.com