gp rolex cellini 39mm mens m50525 0016 rose gold tone from us are very popular.longines replica lyre mens automatic 40mm l4 921 4 52 6 black dial with 100% quality.

Polish Circular Hotspot

Polish Circular Hotspot jest publiczno-prywatną platformą współpracy wszystkich środowisk mających realny wpływ na zmiany cyrkularne w Polsce. Wspólnie pracujemy nad wprowadzaniem innowacyjnych, kompleksowych, praktycznych i skalowanych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki.

Współpracujemy z samorządami, administracją, naukowcami oraz biznesem, zarówno z lokalnymi firmami, jaki i z tymi o zasięgu ogólnopolskim. Skupiamy różne branże, w tym budownictwo, żywność, opakowania, elektronikę, plastik, transport, energetykę i tekstylia.

Osiągnięcie dalekosiężnych celów cyrkularnych jest możliwe tylko poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń i realizowanie wspólnych projektów. Poniżej prezentujemy podejmowane przez nas działania, których celem jest stymulowanie przekształceń oraz szukanie innowacyjnych rozwiązań.

Strategie i mapy drogowe

Podczas branżowych spotkań, w oparciu o dane i po merytorycznej  analizie konkretych zagadnień legislacyjnych, rozwijamy strategie i mapy drogowe.

Biznesowy networking

Pomoc w łączeniu polskich przedsiębiorców z odpowiednimi partnerami za granicą. W ramach tej działalności organizujemy wizyty studyjne oraz sesje matchmakingowe B2B przy wsparciu ambasad: holenderskiej, szwedzkiej, niemieckiej, francuskiej i duńskiej.

Baza innowacji i programów

Samorządom i biznesowi umożliwiamy dostęp do zastosowanych w kraju i zagranicą cyrkularnych innowacji i programów. Rozwiązania te prezentujemy także podczas ogólnopolskich spotkań i konferencji.

Instytucje publiczne

Prowadzimy warsztaty z obszaru circular procurement dla przedstawicieli instytucji publicznych.

Nowe modele biznesowe

Przedsiębiorcom pomagamy w tworzeniu innowacyjnych modeli biznesowych.

Cyrkularne miasta

Miasta wspieramy w identyfikacji problemów i przygotowujemy projekty cyrkularnych zmian na ich obszarze.

Polish Circular Week

Celem ogólnopolskiej kampanii społecznej jest zachęcenie Polaków do zmiany nawyków konsumpcyjnych oraz świadomego i rozsądnego korzystania z zasobów.

Edukacja

Prowadzimy szkolenia dla podmiotów zainteresowanych koncepcją gospodarki cyrkularnej.

Polish Circular Hotspot nie jest jedyną taką platformą w Europie. Podobne inicjatywy od kilku lat odnoszą sukcesy m.in. w Holandii, Słowenii, Szkocji i Norwegii. Wspólnie z naszymi międzynarodowymi partnerami tworzymy paneuropejską społeczność, która jest przekonana, że poprzez skuteczne działania zahamuje zamiany klimatyczne, a dzięki wprowadzonym innowacjom światowa gospodarka będzie rozwijać się w tempie pozwalającym zaspokoić potrzeby ludzi.