Szwecja - Miasto napędzane biopaliwem

2018-11-29

Kristianstad, stolica prowincji Skane, w której mieszka 81 tysięcy ludzi, od lat efektywnie wykorzystuje biogaz do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz napędzania samochodów i autobusów. Nad tym cyrkularnym projektem pracują razem władze miasta, Krinowa Science Park, Uniwersytet Kristinastad oraz rolnicy i mieszkańcy. Miejska spółka Kristianstad Biogas wytwarza biopaliwa w trzech zakładach. Poniższa grafika pokazuje cykl biogazowy.

Proces produkcji biogazu przebiega następująco:

  1. Zebrane uprawy stają się żywnością, paszą dla zwierząt lub surowcami naturalnymi. Powstały w ten sposób obornik, ścieki, odpady żywnościowe oraz odpady na wysypiskach śmieci są wykorzystywane do produkcji biogazu. 
  2. Oczyszczony gaz jest następnie wykorzystywany do kilku celów:
    1. Trafia na stacje benzynowe, gdzie można zatankować samochód oryginalnym biopaliwem.
    2. Domy i biura otrzymują elektryczność i ciepło z biogazu.
    3. Gaz ze składowisk odpadów jest wykorzystywany do spalania w elektrociepłowni, co pozwala na zmniejszenie zużycia oleju.
  3. Poferment jest zwracany jako bio-nawóz i zastępuje nawozy sztuczne.

Jednym z celów tego długoterminowego projektu jest zwiększenie wykorzystania biogazu w transporcie miejskim i prywatnym. Instalacja do produkcji gazu przetwarza rocznie około 85 tysięcy ton materiału organicznego. Nadwyżki biogazu miasto eksportuje do kilku sąsiednich gmin.

http://www.kristianstadsbladet.se/