Czechy - ECONIT, czyli czeska gmina bez odpadów

2018-12-10

Czeski JRK Waste Management znalazł sposób na redukcję mieszanych odpadów komunalnych wprowadzając w gospodartwach domowych inteligentny system ich ewidencji (ECONIT).

Program zakłada, że mieszkańcy gmin skanują swoje śmieci opatrzone kodami QR. Informacje o ilości i rodzajach wyprodukowanych odpadów są następnie przekazywane władzom, które mogą na tej podstawie podjąć konkretne działania prowadzące do efektywniejszej gospodarki odpadami.

“Econit” w 2017 roku wprowadzono w gminie Prostřední Bečva. Po roku działania systemu okazało się, że mieszkańcy zaczęli dokładniej segregować odpady. Zebrano 12% więcej plastiku, 73% więcej szkła, 90% więcej papieru i 1860% więcej kartonowych opakowań po napojach. Gmina podliczyła, że nowy system pozwolił zaoszczędzić prawie 13 tysięcy euro i ograniczyć ilość mieszanych odpadów o 31%.

System Econit okazał się sukcesem, gdyż obok nowych technologii wprowadzono także system zachęt dla mieszkańców. Zaoszczędzone przez gminę pieniędze przekazano im w postaci bonów. Zmniejszono także miesięczne opłaty za wywóz śmieci.