Dania - Platforma dla sieci energetycznych OMNIA Suite

2018-12-10

W Jutlandii dziewięć niezależnych przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych i wodnych stworzyło wspólną platformę danych OMNIA, która umożliwia technikom odczytywanie i zarządzanie wszystkimi licznikami jednocześnie. Uzyskane dane są selekcjonowane, wizualizowane i analizowane, co pozwala na wykrywanie i usuwanie wycieków wody, energii i ciepła. Inteligenty system umożliwia zoptymalizowanie operacji i utrzymywanie infrastruktury.

Platforma OMNIA zarządza w sumie 153 tysiącami inteligentnych liczników wody, energii i ciepła. Konsumenci, którzy na bierząco śledzą poziom zużycia tych mediów, mogą zaoszczędzić rocznie 24,5 euro na ogrzewaniu i 15 euro na energii.

Bezprzewodowe zarządznie licznikami jest elementem zielonej strategii duńskiego rządu. Zakłada ona między innymi, że do 2020 roku 50% energii będzie pochodziło z elektorowni wiatrowych.

W skład Grupy MV wchodzą: Thy-Mors Energi, Struer Forsyning, MES Brande, Grindsted El, Vand og Varme Forsyning, Ringkøbing Fjernvarme, Ringkøbing-Skjern Forsyning, Ikast Værkerne, RAH Service. Kamstrup zarządza platformą.

WIęcej informacji można zaleźć na stronie: www.kamstrup.com