Cyrkularna strategia dla Krakowa

2021-04-16

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO oraz Fundacja Metabolic  w 2019 r. zaprosiły polskie miasta do przyłączenia się do programu Circular Cities Program. Taką propozycję przyjęło m.in. miasto Kraków. W ramach ponad rocznego projektu, finansowanego przez Fundację MAVA, przeprowadzono szereg analiz i konsultacji z lokalnymi społecznościami. Dokonano analizy zrównoważonego rozwoju, w tym analizy przepływu materiałów w kluczowych sektorach, ocenę interesariuszy i analizę przestrzenną, aby zidentyfikować praktyczne rozwiązania, które mogą wspierać transformację miasta w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W kolejnym etapie zidentyfikowano mierzalne wskaźniki dopasowane do wizji rozwoju miasta.  Sporządzona została mapa typologii przestrzennej oraz lista konkretnych interwencji. W efekcie powstała długofalowa strategia cyrkularna, obejmujące różne obszary zarządzania miastem oraz gotowe do wdrożenia plany działania.

Zachęcamy do zapoznania się z nią!

Pobierz strategię (j. angielski - wersja bazowa)

Pobierz strategię (j. polski - wersja pochodna)