Rolnictwo

Przed rolnictwem stoi ogromne wyzwanie związane z globalnym ociepleniem i ze wzrostem światowej populacji. Przy podniesieniu średniej temperatury na Ziemi o 1 stopień Celsjusza tracimy 10% pól uprawnych zbóż, ryżu i kukurydzy. Jednocześnie konieczne jest regularne zwiększanie produkcji żywności, gdyż ludzi przybywa i według szacunkowych danych w 2050 roku będzie nas już 9,5 miliarda.

Rolnictwo jest w stanie poradzić sobie z tymi wyzwaniami, jeśli obecny model wytwarzania - “szybko, dużo, tanio”, zastąpi nowym, cyrkularnym, łączącym efektywność z dbałością o surowce i środowisko.

Ilustracja
(Źródło: Wageningen University “Cyrkularne rolnictwo - new perspective for Dutch agriculture”)

O cyrkularności w rolnictwie możemy mówić, jeśli zostaje spełnionych kilka warunków: 

  1. Podczas produkcji żywności wszystkie pozostałości biomasy zostają zagospodarowane.
  2. Do uprawy trawy dla bydła wykorzystywane są tereny, gdzie nie można efektywnie uprawiać żywności.
  3. Pasze objętościowe i inne surowce z upraw polowych, ogrodnictwa i przemysłu spożywczego stanowią podstawę diety bydła.
  4. Przy uprawach rolnych stosowane są wysokiej jakości nawozy zwierzęce i pozostałości po żniwach, przy minimalnym wykorzystaniu nawozów chemicznych.

Większość tych zasad stosują już farmy organiczne, co pozwala im na optymalne wykorzystanie ziemi, wody, chemikaliów, składników odżywczych oraz biomasy.

Przekształcanie rolnictwa związane jest z koniecznością prowadzenia wielorakich eksperymentów. Wymaga także połączenia wysiłków rolników, naukowców i biznesu w stosowaniu ekologicznych zasad oraz nowoczesnej technologii.