Branże

  • WSZYSTKIE
  • Gospodarka obiegu zamkniętego
  • Gospodarka obiegu zamkniętego

Gmina Lublin angażuje się w gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez wspieranie przemysłów kreatywnych, uczestnictwo Projekt FORCE - cities cooperating FOR Circular Economy oraz organizowanie akcji edukacyjnych dla mieszkańców.

  • Gospodarka obiegu zamkniętego

Agencja podejmuje dzialania w celu  budowania środowiska i zaplecza innowacyjnego oraz kreowania możliwości kooperacji i promocji idei GOZ w regionie.

  • Gospodarka obiegu zamkniętego

Misją Agencji jest działanie na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza poprzez wsparcie biznesu oraz samorządów w regionie oraz inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu regionalnym.

  • Gospodarka obiegu zamkniętego

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od przeszło 25 lat świadczy usługi doradcze m.in. w zakresie nowoczesnych modeli biznesowych, wsparcia innowacyjnych zamówień publicznych oraz rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego