Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od przeszło 25 lat świadczy usługi doradcze m.in. w zakresie nowoczesnych modeli biznesowych, wsparcia innowacyjnych zamówień publicznych oraz rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. W tym ostatnim zakresie, Agencja wspiera wykorzystanie zamówień publicznych w regionie Morza Bałtyckiego celem intensyfikacji wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług o charakterze cyrkularnym. W tym zakresie Agencja wspiera budowanie potencjału zainteresowanych podmiotów funkcjonujących w całym łańcuchu wartości (zamawiających, dostawców i decydentów) oraz wprowadzenie zasad gospodarki cyrkularnej w zaproszeniach do składania ofert w dialogu z przedsiębiorstwami. Działania te są prowadzone w ramach projektu pn. “Using innovation procurement and capacity building to promote circular economy” (CircularPP) realizowanego w ramach program INTERREG BALTIC SEA REGION  „Potencjał dla innowacji” oraz współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach tego programu. Zamówienia publiczne są też przedmiotem projektu pn. “Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” (PPI2Innovate), w ramach którego Agencja upowszechnia i rozwija wiedzę z zakresu zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI), co odbywa się dzięki utworzeniu Centrum Kompetencji w zakresie innowacyjnych zamówień publicznych oraz udział w międzynarodowej sieci tematycznej dotyczącej tego zagadnienia.