Miasto Lublin

Lublin z populacją 340 tys. mieszkańców to największy ośrodek gospodarczy i akademicki w Polsce Wschodniej, a zarazem jedyne miasto makroregionu o profilu metropolitalnym. Lublin, zaliczany do najdynamiczniej rozwijających się polskich miast, plasuje się na czołowych miejscach rankingów zrównoważonego rozwoju i jakości życia. W lubelskiej koncepcji inteligentnego miasta kluczową rolę odgrywa jakość życia zmieniająca się dzięki zrównoważonemu zarządzaniu miastem. Jednym 
z elementów tego procesu jest stopniowa ewolucja gospodarki w kierunku ekonomii cyrkularnej. Gmina Lublin angażuje się w gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez wspieranie przemysłów kreatywnych, uczestnictwo w projekcie FORCE - cities cooperating FOR Circular Economy oraz organizowanie akcji edukacyjnych dla mieszkańców.