10. Międzynarodowa Konferencja Selektywna Zbiórka, Segregacja i Recykling Odpadów

2019-02-05

Jubileuszowa edycja konferencji będzie  okazją by usłyszeć o zmianach i rozwoju, które dokonały się  na przestrzeni ostatnich 10 lat w gospodarce odpadami. Celem konferencji jest  zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami. Pokazane zostaną przykłady państw europejskich w kontekście nowych przepisów unijnych dla GOZ oraz zebrane doświadczenia  praktyków z wprowadzania GOZ  w Europie i w Polsce. Ponadto podczas wydarzenia omówione zostaną zagrożenia i wyzwania jakie stoją na drodze do wdrażania systemu zbiórki  i przetwarzania  bioodpadów  Dodatkowo odwołamy się do  problemów z opakowaniami z różnych materiałów oraz problemy z ich recyklingiem.

Program Konferencji.