Przejście z liniowego na cyrkularny model w budownictwie – rola władz publicznych

2019-02-26

Zapraszamy na trzecią debatę z cyklu “Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce” pod tytułem:
Przejście z liniowego na cyrkularny model w budownictwie – rola władz publicznych.


Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2019 r., w godz. 10:00 – 13:00, w Sali spotkań Menora, Plac Grzybowski 2, Warszawa. 
Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: i.fortuniak@innowo.org. Liczba miejsc ograniczona.

Przykłady krajów, które są liderami transformacji z modelu liniowego na cyrkularny w sektorze budownictwa pokazują, że działania władz publicznych są nieocenione we wdrażaniu rozwiązań cyrkularnych. Sektor publiczny oraz skala jego zakupów może w znaczący sposób przyczynić się do upowszechnienia koncepcji cyrkularnych w branży budowlanej. Tym samym pozwala sprostać jednemu z podstawowych problemów, które napotyka zrównoważone budownictwo – niedostatecznej skali działalności, która nie pozwala osiągnąć odpowiednich korzyści skali i zamknąć obiegów w całym łańcuchu wartości. W szczególności chodzi tu o działania władz lokalnych w zakresie zrównoważonych, czy też zielonych zamówień publicznych, zwykle koordynowanych na poziomie centralnym. Bardzo ważną kwestią w tym wypadku jest transparentność zasad, którymi kierują się zamawiający, tak aby proces był przejrzysty, kontrolowalny i efektywny.
Te i inne zagadnienia zostaną omówione podczas debaty. Spotkanie da możliwość wymiany poglądów między przedsiębiorstwami branży budowlanej a szerokim gronem przedstawicieli władz publicznych (przede wszystkim samorządów) i zasugerowania rozwiązań w celu koncepcji cyrkularnych w polskiej branży budowlanej.
 

Agenda spotkania