Circular Change Conference

2019-05-16

Międzynarodowa konferencja Circular Change, po raz kolejny odbywająca się w Mariborze w Słowenii, w dniach 16-17 maja 2019 r., jest jednym z najważniejszych corocznych spotkań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju. 


Ambicją czwartej konferencji poświęconej zmianom cyrkularnym jest dążenie do zasady: „mniej mówienia, więcej działań”. Wszyscy wiemy, że przejście od gospodarki linearnej do cyrkularnej jest dziś koniecznością. Mamy doskonałe raporty i dane naukowe pokazujące tę perspektywę oraz zgodę wszystkich zainteresowanych podmiotów do podejmowania działań zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Potrzebujemy teraz konkretnych działań i współpracy. Podczas tegorocznej edycji skupimy się na konkretnych przykładach biznesowych z czterech priorytetowych sektorów określonych w planie działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w Słowenii - żywność, przemysł wytwórczy, mobilność i leśnictwo. W Konferencji udział weźmie około 400 uczestników z ponad 20 krajów, którzy współtworzyć będą zrównoważone rozwiązania na przyszłość. 

Dlaczego konferencja Circular Change jest wydarzeniem obowiązkowym?

• Ponad 30 mówców z ponad 15 krajów

• Najciekawsze case studies

• Wprowadzenie nowych tematów do dyskusji na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym: przemówienia komisarz UE Violety Bulc, dr. Janez Potočnik, Luca Jahier, przewodniczący EKES-u + specjalne spotkanie programu Urban Innovative Actions

• Wymieniane przez Światowe Forum Ekonomiczne jako jedno z kluczowych wydarzeń w ramach społeczności lokalnej w ciągu roku

• Część Zielonego Tygodnia UE

• Odbywa się w wyjątkowej lokalizacji w centrum drugiego co do wielkości miasta Słowenii

• Niepowtarzalna pozytywna atmosfera • Inspirujące działania: keynotes, warsztaty, round tables, wystawy, networking i wizyty firmowe 


Rejestracja: www.circularchange-conference.com

Zobacz broszurę